Bakar 12. veljača 2019.

Bakarskim poduzetnicima od 30 tisuća do milijun kuna

Bakarskim poduzetnicima od 30 tisuća do milijun kuna

Grad Bakar u 2019. godini nastavlja s provođenjem mjera iz Programa poticanja razvoja poduzetništva s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva na svom području. 

Malim i srednjim poduzetnicima, zadrugama i OPG-ovima koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem na području Grada Bakra na raspolaganju su poduzetnički krediti i bespovratne potpore male vrijednosti. 

Poduzetnički krediti, kunski bez valutne klauzule koji ovisno o kreditnoj sposobnosti poduzetnika i kvaliteti projekta mogu iznositi minimalno 30.000,00 kuna, a maksimalno 1.000.000,00 kuna, a mogu se ostvariti putem Erste & Steiermarkische banke. 


Kreditna sredstava mogu se ostvariti za: kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje poslovnih objekata, uređenje objekata u funkciji turizma- privatni smještaj (apartmani, pansioni), nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, nabavu prijevoznih sredstava potrebnih za obavljanje djelatnosti (osim osobnih vozila za osobne potrebe) te nabavu plovila u funkciji poduzetništva. 

Redovna kamatna stopa iznosi 5,4% fiksno godišnje, a Grad Bakar kao i prethodnih godina subvencionira dio kamatne stope u visini 4 p.p. godišnje fiksno.  


Pored poduzetničkih kredita, poduzetnici mogu podnijeti Zahtjev za dodjelu  bespovratne potpore male vrijednosti i to:

- za potpore novoosnovanim tvrtkama za nabavu informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja, nabavu opreme i uređenje poslovnog prostora za osnovnu djelatnost obrta i/ili trgovačkog društva u visini do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 3.000,00 kuna. 

- za potpore za pokriće troškova uvođenja sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama, troškove stjecanja prava uporabe znaka “Hrvatska kvaliteta”, “Izvorno hrvatsko” i drugih znakova kvalitete u visini do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 3.000,00 kuna za certifikat koji se uvodi prvi puta. 

- za potpore za sufinanciranje troškova izrade i komercijalne primjene inovacija u visini osiguranih proračunskih sredstava odnosno do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 3.000,00 kuna po korisniku.

- za potpore za sufinanciranje troškova sudjelovanja poduzetnika na sajmovima u visini osiguranih proračunskih sredstava, a u maksimalnom iznosu do 3.000,00 kuna po korisniku.  

- za subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita u iznosu do 50% troškova obračunatih od Hrvatske obrtničke komore, a u maksimalnom iznosu do 3.000,00 kuna po korisniku.  


Javni poziv za realizaciju Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra u 2019. godini  putem dodjele poduzetničkih kredita kao i Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti iz Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra u 2019. godini objavljeni su na mrežnim stranicama Grada Bakra.

Foto: ilustracija i arhiva