Bakar 27. lipanj 2022. Izvor: Grad Bakar

Biraju se članovi bakarskog Savjeta mladih

Biraju se članovi bakarskog Savjeta mladih

Gradsko vijeće Grada Bakra Odlukom o javnom pozivu za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Bakra pokrenulo je postupak izbora sedam članova Savjeta mladih Grada Bakra.

U Savjet mladih Grada Bakra biraju se mladi koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti i prebivalište ili boravište na području Grada Bakra, i to na mandat od tri godine. Javni poziv za isticanje kandidatura otvoren je do 11. srpnja 2022. godine.

Više informacija i dokumentacija na službenim web stranicama Grada Bakra