Bakar 4. svibanj 2022. Izvor: Grad Bakar

Dječji vrtić Bakar od 12. svibnja provodi e- upise

Dječji vrtić Bakar od 12. svibnja provodi e- upise
Ove će se godine upisi po prvi puta provoditi isključivo elektroničkim putem, a započinju 12. svibnja

Upisi u Dječji vrtić Bakar ove godine započinju 12. svibnja, ranije nego li prijašnjih godina kada su se upisi tradicionalno provodili prvi tjedan u lipnju. Ove će se godine upisi po prvi puta provoditi isključivo elektroničkim putem. 

Prijave za upis djece u pedagošku godinu 2022./2023. podnose se od 12. svibnja 2022. godine putem aplikacije “e- Upisi” dostupne na portalu e- Građani, zaključno do 20. svibnja 2022. godine.


Dječji vrtić Bakar djeluje na tri lokacije: Dječji vrtić “Fijolica” u Bakru, Dječji vrtić “Škrljevo” na Škrljevu i Dječji vrtić “Hreljin” na Hreljinu.

U pedagoškoj godini 2022./2023. programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao redoviti cjelodnevni program za djecu jasličke dobi te redoviti cjelodnevni program za djecu vrtićke dobi.

U Dječji vrtić Bakar u deset odgojno obrazovnih skupina primat će se djeca s navršenom jednom godinom života do polaska u školu.


Djeca se upisuju u vrtić sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bakar te Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bakar. 


Prijava za upis se podnosi isključivo putem aplikacije e- Upisi, a sve informacije o uvjetima, ostvarivanju prednosti pri upisu nalaze se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Bakar (https://www.vrticbakar.hr/).

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na i mail: info@vrticbakar.hr ili na telefon 091-233-23-01, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 sati.