Bakar 1. prosinac 2021. K.V.

Grad Bakar će nagraditi najuspješnije mlade sportaše

Grad Bakar će nagraditi najuspješnije mlade sportaše
Temeljem Odluke o kriterijima za dodjelu nagrada uspješnim sportašima s područja Grada Bakra, gradonačelnik Grada Bakra je raspisao Javni poziv za prijavu uspješnih sportaša s područja Grada Bakra na temelju rezultata u 2021. godini.

Pravo na prijavu na Javni poziv ostvaruju:

- sportaši, ne stariji od 21 godine, koji su ostvarili zapažene rezultate na: međužupanijskom prvenstvu, državnom natjecanju i natjecanju u inozemstvu

- sportaši koji se bave timskim sportom, a koji su članovi selekcije PGŽ ili članovi reprezentacije

- sportaši s posebnim potrebama

Uz ispunjeni obrazac prijave potrebno je dostaviti: presliku osobne iskaznice, potvrdu o prebivalištu ne stariju od 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva, dokumentaciju ovjerenu od strane kluba kojom se dokazuju ostvareni sportski rezultati.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se poštom ili osobno u pisarnicu Grada Bakra na adresu Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar s naznakom “Za Javni poziv za prijavu uspješnih sportaša s područja Grada Bakra na temelju rezultata u 2021. godini”. Rok za dostavu prijava je 14. prosinac 2021.    

Grad Bakar je za dodjelu nagrada uspješnim sportašima iz proračuna osigurao 30.000,00 kn.