Bakar 6. travanj 2024. K.V.

Izrada nove land art instalacije u krajoliku Praputnjaka

Izrada nove land art instalacije u krajoliku Praputnjaka
U subotu 6. i nedjelju 7. travnja od 9 do 17 sati radionice izrade land art instalacije "Ecce Homo" u krajoliku Praputnjaka provest će Udruga Praputnjak - kulturni krajolik sa studentima i profesorima Akademije likovnih umjetnosti iz Zagreba. 

Drugu godinu za redom na trasi šetnice od Bakarskih prezida - Takala prema praputnjarskoj gradini (Črni vrh) prijenosom znanja nematerijalnog kulturnog dobra - tehnike zidanja u suho izgradit će se najnovija suhozidna formacija na području Praputnjaka.