Bakar 10. rujan 2021.

Predstavljena "Muka Boga", novi broj Bakarskog zbornika

Predstavljena "Muka Boga", novi broj Bakarskog zbornika

U Domu kulture Matija Mažić u Bakru sinoć je predstavljen novi broj Bakarskog zbornika- baštinska knjižica "Muka Boga", autora Josipa Luzera

“Muka Boga”, novi broj Bakarskog zbornika u Domu kulture Matija Mažić u Bakru okupljenima su sinoć predstavili autor Josip Luzer, urednik Boris Petković, Radovan Tadej i bakarski župnik vlč. Nikola Jurić. 


Baštinska knjižica u užem smislu tematizira crkveno- pjevačku i crkveno- glazbenu baštinu grada Bakra, a u širem kulturološku prošlost grada, razrađenu kroz niz slojeva njegova identiteta- jezičnog, vjerskog, umjetničkog, etnološkog, običajno- tradicijskog…


Autoru je kao polazišna točka poslužio napjev na čakavštini- “Muka Boga”, koji se u Bakru pjeva na Veliki Petak, prilikom procesije, odnosno križnog puta, do kapele Svetog groba, koja se nalazi između Bakra i Svetog Kuzma.


Bakarska “Muka” u knjizi je ilustrirana s četrnaest slika križnog puta iz crkve Svetog Andrije, a djelo sadrži i kraće poglavlje o samoj crkvi, trasi križnog puta u prošlosti i danas te podatke o kapeli Svetog groba. Knjiga je ilustrirana fotografijama u boji. 


Predstavljanje novog broja Bakarskog zbornika pjesmom su uveličali članovi Kulturno umjetničke udruge Sklad. 

Komentari