Bakar 11. studeni 2020.

Prijave za isplatu božićnica bakarskim umirovljenicima

Prijave za isplatu božićnica bakarskim umirovljenicima
Pravo na isplatu božićnice imaju svi umirovljenici s prebivalištem na području Grada Bakra koji primaju mirovinu u ukupnom iznosu do 3.000,00 kn mjesečno, kao i osobe starije od 65 godina koji ne ostvaruju pravo na mirovinu.

Posvećujući posebnu pažnju starijim sugrađanima te najpotrebitijim skupinama građana, a u povodu nadolazećih blagdana, bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić donio je Odluku o isplati božićnica umirovljenicima u 2020. godini. 

Pravo na isplatu božićnice imaju svi umirovljenici s prebivalištem na području Grada Bakra koji primaju mirovinu u ukupnom iznosu do 3.000,00 kn mjesečno neovisno o kojoj vrsti mirovine se radi (obiteljskoj, starosnoj ili invalidskoj) kao i osobe starije od 65 godina koji ne ostvaruju pravo na mirovinu. U ukupan iznos mirovinskih primanja ulaze domaća i strana primanja.

Kako bi ostvarili pravo na dodjelu prigodnog dara (božićnice), umirovljenici koji ispunjavaju uvjete za isplatu dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Ispunjeni zahtjev s osobnim podacima umirovljenika (E-obrazac zahtjeva koji se nalazi na mrežnim stranicama Grada Bakra ili običan zahtjev koji se također može preuzeti na mrežnim stranicama Grada ili tiskani zahtjev koji se može preuzeti u prizemlju Grada Bakra, Primorje 39, 51222 Bakar),

- Dokaz o prebivalištu (obostrana fotokopija važeće osobne iskaznice),

- Dokaz o visini mirovine (odrezak od mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima  ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a) ne stariji od 3 mjeseca iz kojih je vidljiv ukupan iznos mirovinskih primanja,

- Fotokopiju kartice tekućeg računa.

Osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na mirovinu, za ostvarivanje prava za isplatu prigodnog dara (božićnice) dužni su dostaviti Potvrdu da nisu korisnici prava iz mirovinskog osiguranja, ne stariju od 30 dana koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Zahtjevi s pratećom dokumentacijom podnose se Gradu Bakru od 11. studenog do 20. prosinca 2020. godine, nakon čega daljnje prijave neće biti moguće.

Isplata će biti realizirana po obradi zahtjeva, tijekom studenog i prosinca 2020. godine na tekuće račune umirovljenika.

Pravo na dodjelu božićnice nemaju korisnici mirovina u radnom odnosu ili koji rade s nepunim radnim vremenom.

Na mrežnim stranicama Grada Bakra www.bakar.hr objavljen je e- zahtjev za isplatu božićnice u koji se može učitati sva gore navedena popratna dokumentacija te se direktno dostavlja Pisarnici Grada Bakra. Također, na mrežnim stranicama je objavljen i običan obrazac Zahtjeva dok se tiskani zahtjev može preuzeti u prizemlju Gradske uprave Grada Bakra. Uz Zahtjev je potrebno priložiti svu preostalu dokumentaciju te dostaviti putem e- zahtjeva ili e- maila na adresu pisarnica@bakar.hr običnom poštom ili predati osobno u sandučić u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Bakra, Primorje 39, 51222 Bakar svakim radnim danom od 07.30 do 15.30 sati.

S obzirom na epidemiološku situaciju iz Grada Bakra mole sve osobe koje ostvaruju pravo na isplatu božićnice da, ukoliko su u mogućnosti, zahtjeve za isplatu božićnice dostave elektroničkim putem, a sve u cilju zaštite zdravstveno najugroženijih skupina građana.

Za sve dodatne informacije i pomoć moguće je kontaktirati Ured Grada na broj telefona 051/ 455 743 ili 051/ 455 742.

Foto: arhiva

Komentari