Bakar 25. ožujak 2023. K.V.

Projekt Ecce Homo uoči nove radionice obnove Takala

Projekt Ecce Homo uoči nove radionice obnove Takala
Tradicionalnoj 12. Radionici obnove Bakarskih prezida- Takala 2023. ususret Udruga Praputnjak- kulturni krajolik u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti iz Zagreba realizira projekt Ecce Homo

Projekt Ecce Homo se zasniva na reinterpretaciji tradicijskog nasljeđa gradnje suhozida putem umjetničkih medija land arta i Earth arta. Projekt obuhvaća edukaciju studenata i studentica Akademije likovnih umjetnosti različitih studijskih grupa (Kiparstvo, Slikarstvo, Animirani film, Novi mediji, Likovna kultura) o umijeću suhozidne gradnje i realizaciju umjetničke intervencije. 


Cilj je ovog projekta da putem suvremenih umjetničkih medija i brigom o prostoru iznova vrednuje tradicijsko umijeće suhozida i upiše mu nova značenja ne samo u lokalnoj zajednici već u i u hrvatskom i internacionalnom kulturnom i obrazovnom sektoru. 


Radionicu i projekt potpomažu Grad Bakar, Primorsko- goranska županija, Ministarstvo kulture i medija RH, TZ Grada Bakra i Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. 

12. Radionica obnove Bakarskih prezida

U vikendu 15. i 16. travnja 2023. Udruga Praputnjak. kulturni krajolik provest će 12. Radionicu obnove Bakarskih prezida- Takala 2023. u suradnji s Poljoprivrednom zadrugom Dolčina i Udrugom Dragodid.