Bakar 24. listopad 2023. Izvor: Grad Bakar

Sv. Nikola će uz pomoć Grada darivati najmlađe Bakrane

Sv. Nikola će uz pomoć Grada darivati najmlađe Bakrane
Grad Bakar će i ove godine tradicionalno darivati djecu predškolske dobi povodom blagdana sv. Nikole, stoga je na službenim mrežnim stranicama Grada objavljen Javni poziv za upis u evidenciju

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti poziva sve roditelje djece koja imaju prebivalište na području Grada, a ne polaze dječje vrtiće na bakarskom području, da se upišu u evidenciju za darivanje djece povodom obilježavanja Svetog Nikole. Prijavljuju se sva djeca za koju roditelji nisu primili naknadu za opremu novorođenog djeteta od strane Grada te djeca predškolske dobi. Također, u evidenciju se mogu prijaviti i obitelji koje su promijenile adresu prebivališta unutar područja Grada, zbog ažuriranja podataka.

Za upis u evidenciju potrebno je ispuniti zahtjev te dostaviti potvrde o prebivalištu za roditelje i za dijete, odnosno preslike važećih osobnih iskaznica, skenirano, putem e-maila na adresu pisarnica@bakar.hr ili predati osobno u pisarnici Grada na adresi Primorje 39. Prijave se zaprimaju zaključno do 16. studenoga, nakon čega više neće biti moguće ostvariti pravo na poklon u ovoj godini.

Na dan Sv. Nikole, Grad daruje i učenike od 1. do 4. razreda OŠ Bakar i OŠ “Hreljin” prigodnom predstavom i darovima.