Bakar 16. svibanj 2020.

Uređen okoliš Doma kulture na Praputnjaku

Uređen okoliš Doma kulture na Praputnjaku
Uređen je okoliš Doma kulture na Praputnjaku. Saniran je prilaz, uređeni su ogradni i potporni zidovi, sanirana je i oborinska odvodnja. 

Kraju su jučer privedeni radovi na uređenju okoliša jednog od najpopularnijih domova kulture na bakarskom području- onog na Praputnjaku. 


Sanirana je oborinska odvodnja, kao i prometnice kojima se prilazi Domu kulture. Stari je sloj asfalta zamijenjen novim. Sanirani su i potporni zidovi, uklonjena je široka gromača te je izgrađen novi kameni ogradni zid čime se dobilo na širini prometnice. 


Za asfaltiranje prilaza pobrinule su se Ceste Rijeka, dok su se za radove na izgradnji kamenih zidova bili zaduženi djelatnici bakarskog Gradskog komunalnog društva Dobra.