Čavle 11. studeni 2014.

Martinje na Čavlima

Martinje na Čavlima
“Mošte ja te krstin na vino, va ime onoga ki te j storil i va ime sina Svetoga Martina i duha od koga mošt kuha. Evo ti soli, da od tebe glava nikoga ne boli i mir budi vavik s tobun, da budeš vavik pun duha i jakosti,” čulo se u grobničkom blagoslovu na dan Svetog Martina. Martinje je, već tradicionalno proslavljeno u grobničkim ugostiteljskim objektima, a finale kojem su nazočili i predstavnici turističkih zajednica Riječkog prstena bilo je u buffetu Pomorac. 

SVETI MARTIN

Sveti Martin bio je sin rimskog tribuna u Mađarskoj. Unovačen je u carsku gardu. Legenda kaže da je, jedne zime, u Galiji susreo siromašnog, gotovo smrznutog prosjaka. Kako je bio bez novaca Martin je odrezao pola svog plašta i ponudio ga siromahu da se ugrije. Te je noći u snu vidio Gospodina, zagrnutog njegovim plaštom. Nakon vojne službe Martin se zaredio. bio je blizak sa siromašnima i progonjenima. Postao je biskup Toursa, gdje mu je posvećena bazilika. Sveti je Martin zaštitnik Francuske, vinara i vinogradara, vojnika, konjanika, Švicarske garde i mnogih drugih.

Komentari