Čavle 7. veljača 2022. Izvor: Općina Čavle

Plavi i žuti spremnici počinju se koristiti na Čavlima

Plavi i žuti spremnici počinju se koristiti na Čavlima

Jeste li preuzeli svoj žuti i plavi spremnik? Ako niste evo kada i gdje to možete učiniti. 

Od 1. ožujka na području općine Čavle započinje korištenje dodijeljenih individualnih plavih i žutih spremnika za reciklabilni komunalni otpad. Plavi spremnik služit će za prikupljanje papira i kartona, a žuti za prikupljanje plastike, metala i višeslojne ambalaže. Shodno tome javni otpadnici na eko otocima na području općine Čavle bit će uklonjeni te zamijenjeni novim otpadnicima za odjeću, otpadno ulje iz kućanstva te staklo. Plavi i žuti spremnici praznit će se jednom mjesečno. 

KD Čistoća podsjeća mještane da smo sukladno važećoj zakonskoj regulativi dužni odvojeno prikupljati svoj kućni otpad, i odvojiti korisni otpad. Na taj način imaju mogućnost utjecati na svoje mjesečne račune i smanjiti količinu mješovitog komunalnog otpada. 


Prema evidenciji KD Čistoća na području općine Čavle je 263 korisnika kojima je poslan poziv za preuzimanje spremnika, a koji još uvijek nisu preuzeli pripadajuće spremnike. Svoje spremnike mještani mogu preuzeti na lokaciji Sportska dvorana Mavrinci na adresi Mavrinci 2 +od ovog četvrtka do subote (10. do 12. veljače) u vremenu od 10 do 17 sati.

Poziv za preuzimanje spremnika bit će poslan korisnicima te se isti mole da sa sobom ponesu kupon koji će dobiti u pozivu.  

Komentari