Čavle 3. svibanj 2021.

U grobničkom Kaštelu otvoren novi Interpretacijski centar

U grobničkom Kaštelu otvoren novi Interpretacijski centar

Na Grobniku predstavljeno osam novih interpretacijskih centara sadržajno uređenih u okviru najvećeg županijskog projekta

Unatoč još uvijek aktualnoj epidemiološkoj situaciji Filipju 2021. Grobničani će pamtiti po dobru. Naime, u sjevernoj je kuli drevnog grobničkog Kaštela danas svečano otvoren novouređeni interpretacijski centar.


“Zajedno smo odlučili sačuvati najvrjednije što imamo, a to su naša kulturno baština, naša tradicija i povijest, koja će zahvaljujući ovom i svim budućim projektima biti vidljiva i prepoznatljiva te će kao takva privlačiti brojne turiste”, istaknula je općinska načelnica Ivana Cvitan Polić, zahvalivši Primorsko- goranskoj županiji i najavivši nova ulaganja u grobnički Kaštel. 

U sjevernoj kuli grobničkog kaštela danas je predstavljeno ukupno osam novih interpretacijskih centara sadržajno uređenih u okviru najvećeg županijskog projekta očuvanja povijesne baštine- Kulturno- turistička ruta Putovima Frankopana “Riznice frankopanske baštine”.


Obnovljeni su dvorci u Kraljevici, Krku i Bakru, uređeno je i opremljeno ukupno osam interpretacijskih centara u ova tri dvorca te u utvrdama na Trsatu, u Bribiru, na Grobniku, u Čabru i Brodu na Kupi. U sklopu projekta se opremilo niz udruga žive povijesti, a pokrenuti su i brojni kulturni i turistički sadržaji povezani s dvadeset lokaliteta. 

“Od naših Frankopana, bedema i zidina od Krka do Čabra, Rijeke, Trsata pa do Vinodola stvorili smo cijelu priču kulturno- turističke rute Putovima Frankopana. Na taj način ne samo da smo spasili od propasti vrijednu povijesnu baštinu, već smo joj udahnuli život, udahnuli priču o tim vremenima, stvorili novu turističku ponudu, promovirali i sačuvali za buduće naraštaje i za naše turiste”, poručio je primorsko- goranski župan Zlatko Komadina.


Projekt je vrijedan 64 milijuna kuna, od čega je 43,7 milijuna bespovratnih sredstava Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a uz Primorsko- goransku županiju, koja je vodeći partner, u projektu sudjeluje još 12 partnera.

Okupljene su na Grobniku danas pozdravile i direktorica Turističke zajednice Kvarnera Irena Peršić- Živadinov te dogradonačelnica Čabra Ivana Lakota.
 

Komentari