Čavle 8. ožujak 2021.

Vjernici u Gradu Grobniku prvi čuli “Cernički Križni put” 

Vjernici u Gradu Grobniku prvi čuli “Cernički Križni put” 
Praizvedba oratorija za orgulje, violinu i vokal “Cernički Križni put” ove je nedjelje održana u župnoj crkvi sv. Filipa i Jakova u Gradu Grobniku. 

Nakon nedjeljnog misnog slavlja okupljeni su u župnoj crkvi sv. Filipa i Jakova imali jedinstvenu priliku uživati u praizvedbi oratorija za orgulje, violinu i vokal “Cernički Križni put”.


Svakako jedna od posebnosti Cerničkog Križnog puta je činjenica da je pisan na grobničkoj čakavštini, koju je Ministarstvo kulture RH 2011. godine proglasilo zaštićenim kulturnim dobrom. 

Cernički križni put sada je dobio i oratorija za orgulje, violinu i vokal. Tekst potpisuje Vlasta Juretić iz Katedre Čakavskog sabora Grobnišćine, a glazbu vrsni orguljaš Mario Kamenar, koji skladbu i izvodi u pratnji Dubravke Veljačić na violini i vokala Roberta Reljca. 


Oratorij se sastoji od 14 postaja s dodatnim uvodom i krajem, a svaka postaja ima drugačiju melodiju. Zvuk violine daje bogatstvo čitavom opusu, vokal snažno i dinamički vodi kroz događanja u postajama, dok orgulje punoćom zvukova upotpunjuju cjelinu.

Oratorij “Cernički Križni put” će se već iduće nedjelje, 14. ožujka, u 20 sati, moći poslušati u Crkvi sv. Bartola u Cerniku.