Jelenje 28. svibanj 2019.

Počela obnova i dogradnja OŠ Jelenje- Dražice

Počela obnova i dogradnja OŠ Jelenje- Dražice

Svečanim polaganjem kamena temeljca danas je počela obnova i dogradnja Osnovne škole “Jelenje- Dražice”, vrijedna 40 milijuna kuna.

Primorsko- goranska županija odgovorni je osnivač srednjih i skoro svih osnovnih škola gdje provodimo najveći investicijski ciklus obnove i izgradnje, rekao je danas župan Zlatko Komadina na obilježavanju početka još jednog kapitalnog projekta u školstvu- rekonstrukciji i dogradnji zgrade OŠ “Jelenje- Dražice” i izgradnji školske sportske dvorane.

"Radi se o velikom projektu u iznosu od 40 milijuna kuna od čega Županija sufinancira 60 posto kako bi djeca Grobinšćine, Jelenja i Dražica konačno dobila u modernu i dobro opremljenu školsku zgradu, a time i bolje uvjete obrazovanja", poručio je župan i obećao djeci da se vide i na otvaranju škole 2021. godine. 


Zadovoljstvo ovom velikom investicijom iskazao je i načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja te rekao da je ona rezultat zajedničkih napora PGŽ i Općine koja u ovoj  investiciji sudjeluje s 40 posto sredstava. Ispred svih djelatnika i učenika škole zahvalila se ravnateljica Dejana Paškvan- Žeželj. 

Projekt obuhvaća potpunu rekonstrukciju i dogradnju zgrade škole u Dražicama kako bi se osigurao rad škole na jednoj lokaciji, u jednoj smjeni na način da se kapacitet postojeće zgrade u Dražicama proširuje i obuhvaća 21 učionicu (u odnosu na trenutnih 10).


Predviđena je i dogradnja jednodijelne školske sportske dvorane koja će biti  povezana sa zgradom škole. Cjelokupnim zahvatom postojeći objekt povećat će se za oko 2.800 m2 bruto površine. Projektom se također predviđa korištenje kotlovnice na biomasu (pelete) s pripadajućim spremištem, ugradnja lifta te uređenje okoliša.  

Radi realizacije projekta škola je u školskoj 2018./2019. organizirala dvosmjensku nastavu u zgradi u Jelenju. Osnovnu školu “Jelenje- Dražice“ u školskoj 2018./2019. godini pohađa 357 učenika u 19 razrednih odjela.