Kastav 6. listopad 2021.

Gospodarstvenicima u Kastvu na raspolaganju 100.000 kn 

Gospodarstvenicima u Kastvu na raspolaganju 100.000 kn 
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora bit će otvoren do kraja studenog
 
Gradonačelnik Grada Kastva Matej Mostarac objavio je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa de minimis potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2021. godini.

Grad Kastav je još 2006. godine započeo s programom poticanja razvoja malog gospodarstva po modelu subvencioniranja kamata. Tijekom godina pratili su se trendovi i uvodile nove mjere usmjerene na početak rada novih poduzetnika i na širenje poslovanja onih već gospodarski aktivnih. 

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa de minimis, potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2021. godini bit će otvoren do kraja studenog, a cilj je poduzetnicima omogućiti lakši pristup izvorima financiranja radi unapređenja poslovnih aktivnosti, jačanja konkurentnosti, zadržavanja ili povećanja zaposlenosti, ali i poticati investicije. 

Dodjeljivat će se potpore kroz mjere subvencioniranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, potom kroz mjeru sufinanciranja nabave i ugradnje opreme i strojeva, te kroz mjeru subvencioniranja uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje. Kroz ove tri mjere ukupno će biti na raspolaganju sto tisuća kuna.  


Potpora može iznositi 50 posto prihvatljivih i dokumentiranih troškova. Pravo na bespovratnu potporu za drugu mjeru imaju poduzetnici koji će nabaviti, ugraditi opremu i strojeve. Potpora također može iznositi 50 posto prihvatljivih dokumentiranih troškova, najviše 10 tisuća kuna. Na treću mjeru, subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, pravo imaju poduzetnici za subvencioniranje troškova kod uvođenja informacijskih sustava i aplikacija u procese odlučivanja, upravljanja i promocije te informatizaciju poslovnih procesa koji dovode do povećanja efikasnosti u poslovanju. 

Dodana je i četvrta mjera, subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite uz pomoć HBOR- a, s obzirom na to da je Grad Kastav sklopio I. Dodatak Ugovora o poslovnoj suradnji sa svrhom financiranja poduzetništva na području Kastva. Temeljem takvog ugovora HBOR će prihvatljivim korisnicima osigurati kreditna sredstva izravno ili putem poslovne banke, a Grad će proračunom osigurati sredstva za subvenciju kamate na poduzetničke kredite. 

Korisnici sredstava, odnosno potpore, mogu biti mikro i mali subjekti, oni kojima je sjedište na području Grada Kastva, koji namjeravaju sredstva ulagati na području Kastva, u cijelosti su u privatnom vlasništvu i koji imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uključujući i vlasnika tvrtke. Uvjet je dakako da poduzetnik nema dug prema Gradu Kastvu po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava. 

Dodatna obrazloženja i informacije mogu se dobiti na telefon: 051/688-210 ili putem e-pošte: neva.andonov@kastav.hr

Komentari