Kastav 20. ožujak 2020.

Nizom mjera Grad Kastav će pomoći poduzetnicima

Nizom mjera Grad Kastav će pomoći poduzetnicima

Kako bi Grad Kastav pomogao pravnim osobama, čije je poslovanje ugroženo pandemijom koronavirusa, kastavski gradonačelnik Matej Mostarac predložit će Gradskom vijeću niz mjera s ciljem očuvanja djelatnosti i radnih mjesta. 

Kastavski gradonačelnik Matej Mostarac predložit će Gradskom vijeću Grada Kastva sljedeće mjere:

1. Odgoda plaćanja komunalne naknade za pravne osobe na razdoblje od 3 mjeseca s naknadnim utvrđivanjem kriterija za potpuni otpis plaćanja,

2. Oslobođenje plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Kastva i zakupnine za korištenje javnih površina za ožujak u visini 50% ukupnog iznosa zakupnine i oslobođenje od plaćanja zakupnine u travnju za vrijeme trajanja Odluke.

3. Za sve obveznike spomeničke rente, prilikom utvrđivanja godišnje obveze umanjit će se iznos za razdoblje obuhvaćeno Odlukom o zabrani rada,

4. KD Čistoća d.o.o odgađa naplatu poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti obuhvaćene mjerom zabrane rada na vrijeme od 3 mjeseca počevši od 1. ožujka,

5. Za vrijeme privremenog prestanka rada Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“, korisnici s prebivalištem na području grada Kastva oslobođeni su plaćanja sudjelovanja u ekonomskoj cijeni vrtića,

6. U razdoblju u kojem će se odvijati online e-Učenje u Osnovnoj školi „Milan Brozović, roditelji neće biti dužni plaćati uslugu produženog boravka,

7. Povećanje iznosa bona za umirovljenike čija mirovina ne prelazi 2.000 kuna

8. Odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate za vrijeme važenja mjera, izuzev dugovanja kojima prijeti zastara, i to za sva potraživanja Grada Kastva,

9. Grad Kastav će sve svoje obveze podmirivati po izvršenju usluge i neće čekati vrijeme dospijeća,

10. Proširenje mjera unutar Odluke o socijalnoj skrbi Grada Kastva 

11. Priprema modela uključivanja Grada Kastva u potporu državnih mjera za pomoć poduzetnicima i obrtnicima.

S obzirom da je u ovom trenutku teško predvidjeti trajanje krize, pojedine mjere i odluke koje se tiču građana prilagođavat će se situaciji.