Kastav 8. srpanj 2024. K.V.

Nove ordinacije počinju s radom u Kastvu

Nove ordinacije počinju s radom u Kastvu
U Kastvu počinju s radom dodatna ordinacija obiteljske medicine i nova ginekološka ordinacija.