Kastav 25. srpanj 2019.

Završena sanacija gradskog bedema i kule Žudika

Završena sanacija gradskog bedema i kule Žudika

Kastavski gradski bedem i kula Žudika u punom su sjaju dočekale ljeto i brojne posjetitelje, turiste i izletnike. 

Završila je sanacija sjevernog zida i kule Žudika, a očišćenje zidine tek su sada došle do pravog izražaja. Za ovaj projekt je Grad Kastav u 2019. godini dobio 280 tisuća kuna što je gotovo tri puta veći iznos nego protekle dvije godine kada je odobravano po 100 tisuća kuna. Ovog proljeća je saniran gradski bedem u potezu od Crekvine do kule Žudika te sama kula.


Tijekom proljeća krčio se teren oko bedema i kule, čistilo raslinje sa zidina, te obnavljali srušeni dijelovi uz konzerviranje i injektiranje. Posao u vrijednosti 379.800,00 kuna odradio je obrt Citadela iz Hreljina, a sve se odvijalo po uputama Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Projekt sanacije gradskih zidina prepoznat je od strane konzervatora i Ministarstva kulture, pa su tako 2017. godine izvršeni radovi na sanaciji istočnog zida, a u 2018. godini radovi na sjeveroistočnoj kuli.

Sredstva za sanaciju su dodijeljena na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019.- Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara.