Kastav 10. lipanj 2024. Izvor: PGŽ

Županija će sufinancirati Ured za mlade u Kastvu

Županija će sufinancirati Ured za mlade u Kastvu
Primorsko-goranska županija sufinancirat će uspostavu novog informativno-edukacijskog punkta za mlade u Gradu Kastvu s iznosom od 14.300,00 eura, rekla je pročelnica UO za socijalnu politiku i mlade Dragica Marač, na redovitoj konferenciji za novinare.

Pojasnila je da je riječ o projektu kojeg Županija provodi deset godina tijekom kojih je, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, sufinancirala uspostavu Ureda za mlade na četrnaest lokacija. Projekt se provodi na tri razine, infrastrukturnoj, programskoj i uspostavom modela društveno korisnog učenja, a rezultirat će mrežom centara temeljem koje će se analizirati i definirati potrebe mladih, a prioriteti ugraditi u županijske socijalne planove.