Kostrena 30. srpanj 2019.

Bolja kvaliteta života uskoro u naselju Vrh Martinšćice

Bolja kvaliteta života uskoro u naselju Vrh Martinšćice

Kostrensko naselje Vrh Martinšćica uskoro će dobiti kvalitetniju komunalnu infrastrukturu. Projekt će sufinancirati Primorsko- goranska županija. 

Iznosom od 70 tisuća kuna Primorsko- goranska županija sufinancirat će poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa i osuvremenjivanje prometne mreže te rješavanje oborinske odvodnje i razvoj elektroničke komunikacijske mreže u kostrenskom naselju Vrh Martinšćica. 

Ovim projektom Općina Kostrena želi podignuti kvalitetu života mještanima naselja Vrh Martinšćica te doprinijeti razvoju njegovog gospodarskog, turističkog pa i demografskog potencijala kao i održivom razvoju i zaštiti okoliša. 

Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije

Dobivena sredstava Općina će utrošiti za izradu idejnog projekta kako bi se stekli uvjeti javnopravnih tijela za realizaciju projekta i dobila lokacijska dozvola te što brže započelo s izvođenjem. 

Usporedno s ovim projektom KD Vodovod i kanalizacija priprema projekt rekonstrukcije vodovoda i sanitarne kanalizacije.

Proširenje groblja Sveta Lucija

Polovicom srpnja ishođena je i pravomoćna građevinska dozvola za proširenje groblja Sveta Lucija u Kostreni. Završen je izvedbeni projekt i projektantski troškovnici prema kojima je procijenjena vrijednost investicije oko 5 milijuna kuna (bez PDV- a). 

Javna nabava za odabir izvođača radova raspisat će se početkom jeseni, a ne bude li žalbi, ugovor bi mogao biti zaključen koncem godine dok bi radovi uslijedili početkom sljedeće godine.