Kostrena 8. veljača 2017.

Dobre vijesti za kostrenske umirovljenike

Dobre vijesti za kostrenske umirovljenike
Uz školstvo i zdravstvo, socijalna skrb je još jedno područje na kojem Općina Kostrena pruža nadstandard svojim mještanima. U 2017. godini za socijalnu skrb iz proračuna će se izdvojiti 1,8 milijuna kuna.

Posebna briga usmjerena je na umirovljenike i mještane starije životne dobi. Pored dosadašnjih oblika potpore, od ove godine kostrenskim umirovljenicima s niskim primanjima Općina će davati mjesečnu novčanu pomoć za što je u proračunu osigurano 360.000,00 kuna.

Navedeno pravo moći će ostvariti umirovljenici s neprekidnim prebivalištem na području Općine Kostrena u trajanju od najmanje 5 godina, kojima je mirovina jedini izvor prihoda. Bez obzira radi li se o primanjima ostvarenim u zemlji i/ili inozemstvu, ona u ukupnom iznosu ne bi smjela prelazi 1.800,00 kuna. 

Pravo na potporu neće moći ostvariti oni umirovljenici koji pored nekretnine u kojoj stanuju, u svojem suvlasništvu ili vlasništvu imaju drugu nekretninu čijim bi stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihod. 

Ovaj oblik potpore na žalost neće moći ostvariti mještani koji nisu u mirovinskom sustavu i ne primaju mirovinu. Općina Kostrena putem svojeg Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb nastoji detektirati sve takve slučajeve i osigurati im ostale oblike pomoći.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na području Općine Kostrena ima 47 korisnika s mirovinom do 1.100,00 kuna, 20 korisnika s mirovinom od 1.100,01 kuna do 1.300,00 kuna te 57 korisnika s mirovinom od 1.300,01 do 1.800,00 kuna. 

Za korisnike s najnižom mirovinom do 1.100,00 kuna, predviđena je pomoć u iznosu od 350 kn mjesečno, za korisnike s mirovinom do 1.300,00 kuna, predviđena je pomoć u iznosu od 250 kn mjesečno dok će korisnici s mirovinom u iznosu do 1.800,00 kuna primati pomoć u iznosu od 150 kn mjesečno. Pomoć će se isplaćivati svaka tri mjeseca za prethodno tromjesečje. 

Zahtjevi za ostvarivanjem ovog prava moći će se podnijeti u Općini od 15. veljače do 28. veljače 2017. godine kako bi se ostvarila pomoć za siječanj, veljaču i ožujak. Isplata novčane pomoći korisniku pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. 

Zahtjevu je potrebno priložiti: presliku osobne iskaznice, presliku bankovne kartice ili potvrdu banke o tekućem IBAN računu, uvjerenje o prebivalištu, rješenje o azilu (za strance), presliku zadnjeg odreska od mirovine, presliku zadnjeg odreska inozemne mirovine ili potvrdu o visini iste, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da umirovljenik nije korisnik inozemne mirovine (ukoliko pravo na inozemnu mirovinu nije ostvareno, a evidentiran je radni staž izvan Republike Hrvatske), potvrdu porezne uprave o visini dohotka i imovinskom stanju. 

Pored ove nove mjere, Općina Kostrena je i u 2017. godini predvidjela sredstva i za dosadašnje oblike pomoći kao što su božićni poklon bonovi u iznosu od 300 kn za sve mještane starije od  65 godina te poklon bonovi za Uskrs za mještane iznad 80 godina, bez obzira da li imaju status umirovljenika.

Putem Udruge umirovljenika i starijih osoba “Penko”, Općina Kostrena sufinancira i podjelu besplatnih paketa zimnice za članove ove udruge kao i različite programe usmjerene na podizanje kvalitete života starijih mještana poput tečajeva informatike, stilistike i učenja stranih jezika.