Kostrena 18. ožujak 2019.

Energetska obnova Dječjeg vrtića Zlatna ribica

Energetska obnova Dječjeg vrtića Zlatna ribica

Uskoro kreće energetska obnova kostrenskog Dječjeg vrtića Zlatna ribica. U sklopu projekt vrijednog 4,5 milijuna kuna obnovit će se toplinska ovojnica zgrade, izvesti termoizolacija kosih i ravnih krovova te zamijeniti vanjska stolarija.

Uspješnom prijavom na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”, Općina Kostrena ostvarila je maksimalnu stopu sufinanciranja za projekt energetske obnove Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”, u iznosu od 1,6 milijuna kuna, odnosno 35 posto prihvatljivih troškova projekta čija je ukupna vrijednosti 4,5 milijuna kuna. Razliku od približno 3 milijuna kuna Općina će prijaviti na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini kako bi se povećala stopa sufinanciranja bespovratnim sredstvima i umanjio iznos vlastitog učešća u projektu.

Povećanje energetske učinkovitosti zgrade Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”, planira se provesti kroz nekoliko projektnih aktivnosti i to obnovom toplinske ovojnice zgrade, izvedbom termoizolacije kosih i ravnih krovova te zamjenom vanjske stolarije čime će se povećati energetska svojstva zgrade i postići značajne uštede u potrošnji energije za gotovo 60% na godišnjoj razini. 

Obnova zgrade pridonijet će i poboljšanju uvjeta boravka djece, kvaliteti usluga kao i uvjetima rada zaposlenika. Po završetku projekta, zgrada dječjeg vrtića iz postojećeg energetskog razreda C prijeći će u energetski razred A.

Razdoblje provedbe projekta počinje sklapanjem Ugovora, koje bi trebalo uslijediti u narednim danima s trajanjem od 24 mjeseca tijekom kojih trebaju završiti sve projektne aktivnosti, a najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

Mještani će o projektu biti informirani putem općinske mrežne stranice i sredstvima javnog informiranja. Uz povećanje energetske učinkovitosti zgrada javnog sektora, cilj projekta je podizanje svijesti o mogućnostima i prednostima provedbe mjera energetske učinkovitosti te smanjenje stakleničkih plinova i negativnog utjecaja na okoliš. Namjera je također potaknuti mještane na provedbu mjera energetske učinkovitosti kako bi povećali kvalitetu stanovanja u svojim domovima uz smanjenje energetskih troškova.