Kostrena 16. rujan 2016.

Kanalizacija i odvodnja sredinom sljedeće godine

Kanalizacija i odvodnja sredinom sljedeće godine
Načelnica Općine Kostrena Mirela Marunić sa suradnicima održala je informativni sastanak s predstavnicima KD Vodovoda i kanalizacije i izvođača radova, o dinamici i stanju radova na izgradnji vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava za područja Martinšćica, Mažeri, Glavani, Ledine, Šubati i Raspelje. 
 
U zajedničkom obilasku terena, utvrđeno je kako se dinamika odvija prema planu, a završetak radova očekuje se sredinom sljedeće godine.
 
Radi se o velikom projektu koji se realizira se po fazama. Prva faza projekta započela je gradnjom vodospreme Solin 2, a sadašnji radovi čine njegovu drugu fazu. Treća faza podrazumijeva gradnju nove crpne stanice Martinšćica, rekonstrukciju postojećih bunara i aktiviranje novih bušotina, dok će četvrta faza obuhvatiti gradnju vodovoda Glavani- Sopalj.
 
Projekt “Vodoopskrbe visinske zone Kostrena“, financira se u 90%-tnom iznosu putem programa Hrvatskih voda, za koji su sredstva osigurana iz zajma Europske investicijske banke (EIB) i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB). Preostali dio sredstava osigurat će se iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Kostrena dok se gradnja sanitarne kanalizacije financira iz proračuna Općine Kostrena.