Kostrena 26. srpanj 2019.

Kostrena gradi reciklažno dvorište vrijedno 3,5 mil. kuna

Kostrena gradi reciklažno dvorište vrijedno 3,5 mil. kuna

Kostrena će početkom sljedeće godine dobiti novo reciklažno dvorište. Projekt je vrijedan 3,5 milijuna kuna, od čega je nešto više od 2 milijuna kuna bespovratnih sredstava, osigurano putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Potpisom ugovora između Općine Kostrena i izvođača radova, tvrtke Mikić iz Omišlja, započeo je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u Kostreni te je tim povodom održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekt. Realizacija projekta trajat će oko 6 mjeseci od potpisa ugovora. 


“Reciklažna dvorišta imaju važnu ulogu pri uspostavi odvojenog prikupljanja otpada i održivog gospodarenja otpadom, zato nam je važno osigurati mještanima sve preduvjete da mogu odvajati što više vrsta otpada. Time ćemo doprinijeti da naše mjesto bude čišće, urednije i kvalitetnije”, naglasio je općinski načelnik Dražen Vranić, koji je ugovor potpisao ispred Općine Kostrena.

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 3,5 milijuna kuna od kojih je nešto više od 2 milijuna kuna bespovratnih, dobivenih putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija dok će razliku pokriti Općina Kostrena iz vlastitih proračunskih sredstava. 


Općina Kostrena prijavila je projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike “Građenje reciklažnih dvorišta”, koji se financira kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. Ostvareni iznos bespovratnih europskih sredstava predstavlja do sada najveći ostvareni iznos sufinanciranja nekog projekta na koji se Općina Kostrena prijavila.

Reciklažno dvorište gradi se na parceli površine 2.642 m2 i smješteno je uz prilaznu cestu koja vodi od kružnog raskrižja Urinj prema glavnom ulazu u Rafineriju nafte Rijeka. Sastoji se od  ograđenog platoa veličine 959 m2 na kojem će se nalaziti 32 spremnika za različite vrste otpada, vaga, uredski kontejner i parkirališni prostor dok će ostali dio čestice biti zelena površina na čijem će se obodu izvesti vatrogasni put spojen na pristupnu cestu. 


Osim izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, projekt obuhvaća i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivost projekta koje će Općina Kostrena provoditi u suradnji s javnim isporučiteljem Komunalnim društvom Čistoća iz Rijeke, lokalnim obrazovnim institucijama i udrugama s ciljem informiranja mještana o projektu i poticanja na odvojeno odlaganje otpada ukazivanjem na prednosti takvog odlaganja i pozitivnom utjecaju na zdravlje i okoliš kao i na uređenost i privlačnost destinacije. 

Mještani će o projektu biti informirani putem medija i mrežnih stranica Općine Kostrena, letaka te kroz edukativne aktivnosti kroz koje će se predstaviti način funkcioniranja reciklažnog dvorišta, pravilan načina postupanja s otpadom i vrste otpada će se u reciklažnom dvorištu moći odložiti.


Projektom reciklažnog dvorišta Kostrena želi povećati udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količine otpada koje će završiti na odlagalištima u skladu s načelima kružnog gospodarstva i održivog gospodarenja otpadom. 

Uz sredstva za reciklažno dvorište, prijavom na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Kostreni je dodijeljeno preko 820 tisuća kuna za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada što je maksimalan iznos potpore za ovu mjeru tako da će i ovoga puta Općina Kostrena u ukupnom trošku sudjelovati s manjim udjelom, u ovom slučaju sa svega 15% sredstava.