Kostrena 22. siječanj 2019.

Kostrena nizom sjajnih vijesti započela 2019. godinu

Kostrena nizom sjajnih vijesti započela 2019. godinu
Od ove godine smanjen je porez za kostrenske ugostitelje, dok će se prijedlog smanjenja turističkog paušalnog poreza uskoro naći pred Općinskim vijećem. Prema novoj odluci pravo na novčanu pomoć ostvaruju sve osobe starije od 65 godina, koje ispunjavaju potrebne uvjete, a proširena su i prava studenata. Stižu i EU sredstva  za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Općina Kostrena godinu je započela dobrim vijestima. S 1. siječnja na snagu je stupila i odluka o smanjenju poreza na potrošnju s 3 % na 1,5 %, kao mjera pomoći turističko- ugostiteljskoj djelatnosti pa će kostrenski ugostitelji od sad plaćati duplo manji porez na potrošnju. Plaćanju poreza na potrošnju podliježu sve fizičke i pravne osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Kostrene. Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića u ugostiteljskom objektu bez poreza na dodanu vrijednost. Obveznik poreza na potrošnju podnosi mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu, a utvrđenu obvezu dužan je plaćati mjesečno.

Nizom različitih poticajnih mjera namijenjenih poduzetnicima i stipendiranjem deficitarnih zanimanja, Općina Kostrena u 2019. godini želi potaknuti snažniji gospodarski razvoj i poduzetničku klimu te pomoći u stvaranju novih radnih mjesta, samim time utjecati i na pozitivne trendove kretanja stanovništva koje bilježi posljednjih godina.


Značajan je i porast broja privatnih iznajmljivača pa Kostrena ostvaruje sve bolje turističke rezultate. Kako bi pomogla u ostvarenju punog turističkog potencijala i pružila potporu razvoju turističkoj djelatnosti, Općina Kostrena želi smanjiti i turistički paušalni porez za iznajmljivače s 300 na 250 kuna, a taj će se prijedlog 24. siječnja naći pred Općinskim vijećem.

“Prihodi s osnove poreza na potrošnju nemaju značajan utjecaj na proračun dok je utjecaj na prihode ugostitelja ipak daleko značajniji. S druge strane, Općina je prošle godine imala povećanje prihoda od poreza na pomet nekretninama i nekih drugih prihoda pa je proračun u odnosu na prošlu godinu veći za 5 milijuna kuna čime se otvorio prostor za porezno rasterećenje naših poduzetnika i ulaganje u neke druge oblike razvoja lokalne zajednice. Vjerujem da ćemo ovim smanjenjima poreza koji opterećuju prihode poduzetnika pružiti dodatan vjetar u leđa  uslužnom i turističkom sektoru koji su kompatibilni i predstavljaju sve značajniji izvor prihoda naših mještana, a to je posebno vidljivo po broju iznajmljivača kojih je 2013. bilo svega 23, dok je u 2018. taj broj porastao na 106 registriranih iznajmljivača. Naš je interes da Kostrena ostvari svoj puni turistički potencijal”, poručio je općinski načelnik Dražen Vranić.


Od 1. siječnja u primjeni je nova Odluka o socijalnoj skrbi kojom je zahvaljujući podizanju prihodovnog cenzusa proširen potencijalni broj korisnika. Najznačajnija promjena je proširenje odluke o pravu na novčanu pomoć na sve starije osobe s niskim primanjima, bez obzira imaju li status umirovljenika, što do sada nije bio slučaj. Prema novoj odluci pravo na novčanu pomoć osim umirovljenika, mogu ostvariti i osobe s navršenih 65 godina života, bez primanja ili s primanjima koja su u skladu s propisanim uvjetima. Nova odluka preciznije regulira i način ostvarivanja prava na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću, a pravo je prošireno i na djecu korisnike doplatka za pomoć i njegu ostvareno pri Centru za socijalnu skrb.

Proširena su i prava studenata kojima se ako dostave potvrdu o polaganju ispitnih rokova u rujnu, može odobriti pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza i za taj mjesec koji prethodnom odlukom nije bio obuhvaćen.

Dobre vijesti stižu i po pitanju realizacije EU projekata. U narednim danima Kostrena će potpisati ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta, dobivena iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem mjere Zaštita okoliša i održivost resursa.

Komentari