Kostrena 9. studeni 2018.

Kostrena potvrdila usmjerenost na gospodarski razvoj

Kostrena potvrdila usmjerenost na gospodarski razvoj
Nacionalno tehničko tajništvo za nadzornu provjeru certifikata povoljnog poslovnog okruženja povećalo je Općini Kostrena ocjenu za ispunjenje kriterija s dosadašnjih 87,34% na 93,02%, a kao ključni razlog povećanju istaknuta je predanost ispunjavanju ciljeva i angažman osobe zadužene za lokalni ekonomski razvoj. U zaključku izvještaja nadzorne provjere posebno je pohvaljena i činjenica kako je u vremenu od verifikacijske do nadzorne povjere došlo do promjene u općinskoj vlasti, međutim nastavlja se umjerenost na stvaranje pozitivnog poslovnog okruženja.

Općina Kostrena je prva hrvatska općina u Hrvatskoj s BFC SEE certifikatom povoljnog poslovnog okruženja Centra za lokalni ekonomski razvoj (CLER d.o.o.), Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, kao nacionalnog tehničkog tajništva nadležnog za provođenje ovog programa. Certifikacija gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem (BFC SEE), jedinstveni je regionalni program poboljšanja kvalitete usluga i informacija koje gradovi i općine u regiji jugoistočne Europe pružaju gospodarstvenicima. Program certifikacije gradovima i općinama dodjeljuje regionalni rang konkurentnosti u ocjeni razine kvalitete usluga koje pružaju ulagačima i gospodarstvenicima te daje jasne smjernice o načinu stvaranja dobre poslovne klime i uvođenja međunarodno priznatih standarda učinkovite i transparentne lokalne administracije.

Certifikat predstavlja jedinstveni set kriterija i procedura koje jedinica lokalna jedinica mora zadovoljiti kako bi mogla biti proglašena sredinom s povoljnim poslovnim okruženjem. BFC Certifikat označava da je u Općini Kostrena standardiziran postupak pružanja usluga potencijalnim ulagačima kroz brzinu rješavanja zahtjeva i izdavanja dokumentacije potrebe za gradnju, kao i dodjelu posebne prioritetnosti strateški važnim ulaganjima, osiguranje kvalitetne komunalne infrastrukture i uspješnu promociju postojećih kapaciteta i novih ulaganja. Period važenja certifikata ograničen je na 2 godine uz kontinuiranu provjeru, unaprjeđenje i održivost uspostavljenih procedura. Godinu dana nakon stjecanja certifikata Kostrena je pristupila procesu nadzorne provjere kojom dokazuje izvršavanje zadanih ciljeva.

U nadzornoj provjeri ocjenjivala su se 3 najslabije ocijenjena kriterija i tri eliminacijska potkriterija iz prethodnog izvještaja. Važan dio odnosio se na razvoj komunikacije s poduzetnicima, dostupnost i preglednost svih važnih informacija i dokumenata kao i angažman općinskih zaposlenika. Tijekom perioda od dobivanja certifikata do nadzorne provjere, Općina Kostrena redizajnirala je mrežne stranice, a posebno dio koji se odnosi na gospodarstvo. Revidiran je i Vodič za poduzetnike i ulagače koji je dostupan u digitalnom obliku i pripremljen je novi informativni letak o Poslovnoj zoni Šoići. Formiran je novi Gospodarski savjet koji predstavlja sponu između lokalne samouprave i samih gospodarstvenika.

“Unatoč indeksu razvijenosti iznad nacionalnog prosjeka, svjesni smo da jedino poticanjem poduzetništva i stvaranjem preduvjeta za ulaganje, možemo dugoročno razvijati našu Općinu, otvoriti nova radna mjesta i unaprijediti kvalitetu života naših mještana”, zaključio je općinski načelnik Dražen Vranić.