Kostrena 10. listopad 2022. Izvor: Općina Kostrena

Kostrena traži dobitnike općinskih nagrada i priznanja

Kostrena traži dobitnike općinskih nagrada i priznanja
Općina Kostrena je objavila na svojim mrežnim stranicama Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2022. godinu. Natječaj je otvoren do 31. listopada 2022. godine.

Javna priznanja Općine Kostrena dodjeljuju se za iznimna dostignuća i doprinos od posebnog značenja za razvitak i ugled Kostrene, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, sporta, tehničke kulture, pomorske tradicije, zdravstva i socijalne skrbi, ljudskih prava, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti i aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javna priznanja Općine Kostrena su: imenovanje počasnim građaninom Općine Kostrena (dodjeljuje se fizičkoj osobi koja nema prebivalište u Općini Kostrena), nagrada Općine Kostrena za životno djelo (dodjeljuje se fizičkoj osobi neovisno o prebivalištu), godišnja nagrada (dodjeljuje se fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu) i zahvalnica (dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama).

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu dati najmanje 1/3 vijećnika saziva Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća Općine Kostrena, izuzev Komisije za dodjelu javnih priznanja te Općinski načelnik, udruge sa sjedištem na području Općine Kostrena i ovlaštena tijela pravnih osoba sa sjedištem na području Općine Kostrena.

Prijedlog za dodjelu priznanja se podnosi Komisiji za dodjelu priznanja u pisanom obliku na adresu Općina Kostrena, 51221 Kostrena, Sv. Lucija 38, s naznakom "Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena".