Kostrena 9. rujan 2016.

Kostrenska groblja pod video nadzorom

Kostrenska groblja pod video nadzorom
Postavljen video nadzor na kostrenska groblja u Svetoj Barbari i Svetoj Luciji te javna rasvjeta od Urinja do Svete Barbare. 

Tijekom srpnja i kolovoza na kostrenska groblja u Svetoj Barbari i Svetoj Luciji ugrađen je sustav video nadzora i sustav ozvučenja, a tijekom rujna će video nadzor biti ugrađen i na kružnom toku u Urinju. 

Kamere i sustav ozvučenja na oba groblja postavljeni su tako da imaju mogućnost pokrivanja cijelog prostora. Snimanje će se provoditi cjelodnevno jer ugrađene kamere imaju mogućnost identifikacije i tijekom noći. Snimači velikih kapaciteta imaju vlastito napajanje kako bi nadzor bio moguć i u slučaju nestanka električne energije. Uvođenjem video nadzora želi se spriječiti daljnje otuđenje opreme s grobova te na taj način zaštiti imovina vlasnika grobnih mjesta, pogotovo na groblju Sveta Lucija koje je veće i razvedenije, samim time i izloženije takvim radnjama.

Ukupna vrijednost opreme i radova čiji je investitor Općina Kostrena iznosi gotovo 117 tisuća kuna bez PDV-a, dok građevinski radovi na groblju Sveta Lucija iznose 19 i pol tisuća kuna također bez PDV-a.
 
Nova javna rasvjeta

Izvršena je i primopredaja radova na dionici nerazvrstane ceste od kružnog toka u Urinju do Trga Svete Barbare u Kostreni na kojoj je izvedena nova javna rasvjeta. Ugrađeno je 19 stupova javne rasvjete s visokoučinkovitim LED rasvjetom. Zahvatom je položen i podzemni kabel za napajanje, uzemljivač s izvodima na svaki stup i ormar javne rasvjete. Općina Kostrena podnijela je zahtjev za ishođenje uporabne dozvole. Do polovice rujna trebao bi se obaviti tehnički pregled nakon kojeg će upravni odjel PGŽ-a izdati uporabnu dozvolu. Vrijednost investicije u postavljanje nove javne rasvjete iznosi 592 i pol tisuće kuna čiji je investitor je Općina Kostrena dok će se obnova javne rasvjete na ostalim dionicama realizirati kroz projekt javno-privatnog partnerstva. Obnovljeno će biti nešto više od 400 rasvjetnih mjesta, odnosno trećina ukupne javne rasvjete Općine Kostrena.

Općina Kostrena prva je jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj koja je provela proceduru stjecanja odobrenja za provedbu projekata javno- privatnog partnerstva u javnoj rasvjeti, čime je osigurala njezinu obnovu bez korištenja vlastitih proračunskih sredstava. Sljedećeg tjedna napokon bi trebao biti potpisan ugovor između Općine Kostrena i privatnog investitora. Iako je početak radova bio planiran za prvi kvartal 2016. godine, započet će krajem godine prvenstveno radi postupanja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji odobrava sredstava za sufinanciranje projekta.