Kostrena 3. ožujak 2019.

Kostrenski kapetani na čelu ZHUPK- a

Kostrenski kapetani na čelu ZHUPK- a
Udruga pomorskih kapetana Kostrene na čelu je Zajednice hrvatskih udruga pomorskih kapetana, a Darko Glažar novoizabrani je predsjednik. 

Na godišnjoj skupštini održanoj u Kostreni, Udruga pomorskih kapetana Kostrene  preuzela je jednogodišnje predsjedanje Zajednicom hrvatskih udruga pomorskih kapetana koju tvori sedam stalnih članica i dvije pridružene. Za predsjednika je izabran Darko Glažar, zamjenik je Mladen Vičević, a tajnik Igor Stipanović.

Novoizabrani predsjednik Darko Glažar  najavio je plan rada, a među najznačajnijim aktivnostima istaknuta je organizacija godišnje skupštine europske udruge pomorskih kapetana- CESMA, koja će se sljedeće godine održati u Rijeci, upravo u godini projekta europska prijestolnica kulture Rijeka 2020.

Udruga će kao partner sudjelovati u razvoju sustava obrazovanja naših pomoraca kako bi im se osigurala konkurentna pozicija na tržištu i kroz svoje međunarodne suradnje s različitim strukovnim udruženjima pomagati pri ukrcaju pripravnika na brodove stranih kompanija.

Kroz svoj rad, zalagat će se za prava pomoraca, dosljedno promicati pomorsku tradiciju i biti potpora u njezinom očuvanju, pri čemu važnu ulogu imaju pomorski muzeji poput onog koji se planira osnovati u Kostreni. Prigodnim riječima na skupštini se obratio i načelnik Općine Kostrena koja je prepoznala važnost ovog događaja.