Kostrena 16. siječanj 2020.

Kreću radovi na proširenju groblja u Kostreni Svetoj Luciji

Kreću radovi na proširenju groblja u Kostreni Svetoj Luciji

Svečano je potpisan ugovor o izvođenju radova na projektu proširenja groblja u Kostreni Svetoj Luciji, vrijedan 7,5 milijuna kuna. Radovi će početi krajem siječnja, a rok za završetak je 150 radnih dana.

U vijećnici Općine Kostrena potpisan je ugovor o izvođenju radova na projektu proširenja groblja u Kostreni Svetoj Luciji. Potpisivanjem ugovora stvoreni su preduvjeti za početak radova čija će ukupna vrijednost sa svim uključenim troškovima iznositi 7,5 milijuna kuna. Radovi bi trebali započeti 27. siječnja s rokom izvođenja u trajanju od 150 radnih dana. 


Projekt su predstavili v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Dario Modrić i Jadranka Mikuličić iz AKA tima iz Rijeke koja će vršiti stručni nadzor projekta. U ime izvođača radova ugovor je potpisao vlasnik Građevinskog obrta iz Prezida Franjo Turk, a ispred Općine Kostrena općinski načelnik Dražen Vranić.


“Posljednjih desetak godina Kostrena bilježi sve veći priliv stanovništva što zahtijeva i pojačani komunalni razvoj mjesta u što spadaju i groblja. Ovim zahvatom Kostrena će osigurati dovoljan broj ukopnih mjesta za duži vremenski period, tim više jer se planira proširiti i drugo kostrensko groblje u Sv. Barbari. Kao jedinici lokalne samouprave cilj nam je osigurati što viši komunalni standard i zadovoljiti sve potrebe i očekivanja naših mještana”, poručio je Vranić.


Na površini od 1.800 četvornih metara Kostrena će dobiti 543 nova ukopna mjesta te dodatnih 15 do 18 mjesta u općem polju. Novi dio groblja imat će 105 jednostrukih grobnica s 3 ukopna mjesta, 28 grobnica sa 6 ukopnih mjesta, kolumbarijski zid sa 60 mjesta i zajedničku grobnicu s već spomenutih 15 do 18 ukopnih mjesta. Grobljem će upravljati KD Kostrena koje će formirati cijene za korisnike, u skladu s kategorizacijom i veličinom grobnih mjesta. 


Trenutno u Kostreni gotovo da i nema slobodnih ukopnih mjesta, a kako bi se premostio period do završetka radova na proširenju groblja, uskoro bi trebali biti završeni radovi na prostoru koji je osnovnim projektom bio predviđen za izgradnju grobnica većih dimenzija, a čijom se prenamjenom i uređenjem dobilo 5 četverostrukih, 10 dvostrukih i 5 jednostrukih grobnih niša te 32 pretinca za urne. 


U prvoj fazi projekta izgrađeno je parkiralište s kojeg će se stepeništem pristupati dograđenom dijelu groblja i internom putu unutar starog groblja koji vodi prema mrtvačnici. Sporedni, odnosno servisni ulaz nalazit će se na istočnoj strani dograđenog dijela i spaja se na glavni put koji vodi do mrtvačnice i omogućuje pristup transportnim kolicima do svih grobnih mjesta. Unutarnje komunikacije definirane su glavnim putevima širine 3 metra i sporednim putevima širine od 1,5 do 2,3 metra. Orijentacija glavnih puteva u dograđenom dijelu prati osnovnu postavu puteva u starom dijelu groblja. Pomoću rampe pristup groblju bit će osiguran osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.


Prošireni prostor groblja bit će hortikulturno uređen u skladu s ranije dograđenim dijelom groblja dok je smještaj građevina uvjetovan konfiguracijom terena. Putevi između grobnih građevina bit će obloženi kamenim kockama ili betonskim opločnicima. Unutar dograđenog dijela groblja  bit će postavljeno 6 klupa i formirano nekoliko "otoka" s tekućom vodom i posudama za prikupljanje sitnog otpada.