Kostrena 9. ožujak 2021.

Mali Kostrenjani dobili novi prostor za igru

Mali Kostrenjani dobili novi prostor za igru
Kada bude u potpunosti realizirano bit će to najveće kostrensko igralište čija će površina iznositi dvije tisuće četvornih metara

U kostrenskom naselju Doričići završena je prva faza projekta izgradnje novog dječjeg igrališta kojim se želi povećati kvaliteta života najmlađih stanovnika naselja i omogućiti im aktivno provođenje slobodnog vremena te poboljšati i proširiti lokalni sadržaje i infrastrukturu.

Općina Kostrena je u 2017. godini otkupila zemljište za izgradnju igrališta, a kada bude u potpunosti realizirano, bit će to najveće kostrensko igralište čija će površina iznositi dvije tisuće četvornih metara. Projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta na lokaciji Doričići podijeljen je u dvije faze.


Prva faza koja je upravo završena, odnosi se na prostor od tristo četvornih metara čiju je izgradnju i opremanje Općina Kostrena prijavila na natječaj  Lag- a “Vinodol”, putem kojeg su joj dodijeljena bespovratna europska sredstva u iznosu od 241.531,96 kuna, odnosno 80 posto prihvatljivih troškova projekta. S dodatnih 100 tisuća kuna projekt je sufinancirala i Primorsko- goranska županija.

Pored građevinskih radova na pripremi podloge, uređenju potpornih zidova, prilaza i okoliša kao i ograđivanju prostora za sigurnu igru, u prvoj fazi je postavljeno pet novih igrala za djecu u dobi od 2 do 5 godina te od 3 do 12 godina. Sukladno važećoj zakonskoj regulativi, za igralište će se ishoditi certifikati za kvalitetu i sigurnost u skladu s EU normama.

Radove čija vrijednost iznosi 194,812,45 kuna izvela je tvrtka Parkovi Plus iz Rijeke dok je opremu vrijednu 178.677,50 kuna dobavila tvrtka Niveto iz Zagreba. KD Kostrena će (u narednim danima) zasaditi vegetaciju i hortikulturno urediti zelenu površinu u sklopu dječjeg igrališta.


Drugu fazu projekta, odnosno veći dio izgradnje i opremanja igrališta financirat će Općina Kostrena, s namjerom da i za ovaj dio projekta pokuša dobiti barem dio sredstava na nekom od natječaja ako se ukaže takva prilika. Igralište će biti opremljeno adekvatnom opremom i za djecu s posebnim potrebama s ciljem njihove uspješnije integracije u društvo. 

Završetkom obiju faza Kostrena će dobiti vrijedan prostor koji će uz lokalno stanovništvo biti namijenjen i posjetiteljima kao i turistima koji dolaze u Kostrenu. Dio prostora u Doričićima planira se izdvojiti za parkiralište namijenjeno posjetiteljima igrališta.