Kostrena 8. studeni 2019.

Novi koncesionar za dimnjačarske usluge u Kostreni

Novi koncesionar za dimnjačarske usluge u Kostreni
Općina Kostrena zaključila je petogodišnji ugovor o koncesiji s obrtom za dimnjačarske usluge ˝Kamino“. Kvaliteta i dostupnost ove usluge mještanima je osobito važna u ovom dijelu godine kada počinje sezona grijanja jer su kao vlasnici ili korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostora, dužni voditi brigu o redovitom čišćenju i održavaju dimnjaka i peći. 

Slijedom ugovora o koncesiji, sve dimnjačarske usluge na području Kostrene kao ovlašteni koncesionar obavlja obrt “Kamino”, kojem su korisnici dužni omogućiti redovitu kontrolu i čišćenje dimnjaka, sve potrebne informacije o broju i vrsti peći i dimnjaka te neometan rad i siguran pristup dimnjacima. Cjenik usluga i podatci za kontakt objavljeni su na mrežnim stranicama Općine Kostrena.

Komentari