Kostrena 3. listopad 2018.

Novi kriteriji za dodjelu stipendija Općine Kostrena

Novi kriteriji za dodjelu stipendija Općine Kostrena
Uz stipendije izvrsnosti za učenike i studente, Općina Kostrena od ove će godine stipendirati učenike i studente lošijeg imovinskog statusa kao i one koji se odluče obrazovati za deficitarna zanimanja

Općina Kostrena raspisala je i na mrežnim stranicama objavila natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s prebivalištem ili boravištem u Kostreni, u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci (vrijedi za osobe s međunarodnom zaštitom, strance i osobe bez državljanstva). Obavijest o natječaju objavljena je i u lokalnim medijima. Prijave na natječaj dostavljaju se osobno ili poštom na adresu Općina Kostrena, p.p. 15, 51221 Kostrena, s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima” zaključno do 15. listopada 2018. godine.

Sredstva za stipendije osigurana su Proračunom Općine Kostrena u iznosu od 420.000 kn, a obzirom da je jedan od kriterija i uspjeh iz prethodne godine srednjoškolskog obrazovanja, stipendiju mogu dobiti redoviti učenici drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole te redovni studenti od prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija na visokom učilištu (stručni studij, preddiplomski studij, diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski studij te specijalistički diplomski stručni studij) u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske.

Pravo na dodjelu stipendije ne ostvaruju učenici i studenti koji se obrazuju uz rad, studenti koji pohađaju poslijediplomski sveučilišni ili specijalistički studij, imaju status apsolventa,  upisuju ponovno istu godinu školovanja/studija, osim u slučaju opravdanih razloga što se dokazuje valjanom dokumentacijom. Učenici i studenti koji su korisnici stipendije iz drugih izvora, mogu se javiti na natječaj za dodjelu stipendije, ali se u slučaju dobivanja stipendije Općine Kostrena moraju odreći stipendije iz drugog izvora.
 
Stipendije za deficitarna zanimanja

Pod deficitarnim zanimanjem, podrazumijevaju se ona zanimanja koja su od posebnog interesa za Općinu Kostrena na temelju podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o potrebama zapošljavanja na području Općine Kostrena i o raspoloživim osobama koje su prijavljene na Zavodu, te prema iskazanim potrebama pravnih osoba sa sjedištem na području Općine Kostrena.

Zahtjev za iskazivanjem potreba poslan je svim većim gospodarskim subjektima sa sjedištem na području Općine Kostrena. U školskoj/akademskoj godini dodijelit će se 2 učeničke stipendije za deficitarna zanimanja i 3 studentske stipendije za deficitarna zanimanja. Učeničke stipendije dodijelit će se učenicima koji se školuju za građevinsko-obrtnička, strojarsko-industrijska i metaloprerađivačka zanimanja. Studentske stipendije dodijelit će se temeljem iskazanih potreba Dječjeg vrtića Zlatna ribica koji ima potrebu za kadrovima s područja logopedije, pedagogije ranog i predškolskog odgoja i edukacijsko-rehabilitacijske znanosti-defektologije.

Pravo na stipendiju za deficitarna zanimanja mogu ostvariti učenici od drugog do petog razreda srednje škole s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 3,0 i studenti od prve godine studija s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 3,0 te studenti druge i viših godina studija s prosjekom ocjena iz prethodne akademske godine najmanje 3,0 i ostvarenih najmanje 30 ECTS bodova. Visina mjesečnog iznosa stipendije iznosi 900 kuna za učenike koji se školuju u Primorsko-goranskoj županiji i 1.500 kuna za učenike koji se školuju izvan Primorsko-goranske županije. Iznos stipendije za studente koji studiraju u Primorsko-goranskoj županiji iznosi 1.200 kuna, odnosno 2.500 kuna za studente koji studiraju izvan Primorsko-goranske županije. Stipendije se isplaćuju za 9 (devet) kalendarskih mjeseci učenicima, odnosno za 10 (deset) kalendarskih mjeseci studentima. Korisnici stipendije za deficitarna zanimanja obvezni su, po završetku obrazovanja, zaposliti se na području Općine Kostrena u struci za koju su se školovali, u vremenskom trajanju dvostruko dužem od vremena primanja stipendije. Ukoliko korisnik stipendije za deficitarna zanimanja ne ispuni obvezu, dužan je vratiti stipendiju.

Korisnik stipendiju za deficitarna zanimanja nije dužan vratiti ako se ne zaposli u roku od godine dana, iz razloga što na području Općine više ne postoji potreba za radnikom te struke.
 
Stipendije učenicima i studentima slabijeg imovinskog stanja

Pravo na stipendiju učenicima i studentima slabijeg imovinskog stanja može ostvariti učenik, odnosno student bez obzira na prosjek ocjena ako živi u kućanstvu koje je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi  ili je korisnik prava iz socijalnog programa Općine. Pod članovima zajedničkog kućanstva podrazumijevaju se sve one osobe koje zajedno žive, privređuju ili ostvaruju prihode na drugi način i zajedno ih troše. Visina mjesečnog iznosa stipendije iznosi 500 kuna za učenike i 700 kuna za studente. Stipendije se isplaćuje za 9 (devet) kalendarskih mjeseci učenicima, odnosno za 10 (deset) kalendarskih mjeseci studentima.
 
Stipendije izvrsnosti

Pravo na stipendiju izvrsnosti mogu ostvariti  srednjoškolci od drugog do petog razreda, s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 4,5 te studenti prve godine studija s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 4,5, studenti druge i viših godina studija s prosjekom ocjena iz prethodne akademske godine najmanje 4,0 i ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova. Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 500 kuna dok je iznos stipendije za studente 700 kuna. Stipendije se isplaćuje za 9 (devet) kalendarskih mjeseci učenicima, odnosno za 10 (deset) kalendarskih mjeseci studentima.

Komentari