Kostrena 22. travanj 2022. Izvor: Općina Kostrena

Općina Kostrena dodjeljuje kompostere kućanstvima

Općina Kostrena dodjeljuje kompostere kućanstvima

Danas se diljem svijeta obilježava Dan planeta Zemlje kojim se želi skrenuti pozornost na važnost očuvanja okoliša. Kako bi pridonijela globalnim klimatskim ciljevima i očuvanju okoliša na području Kostrene, Općina Kostrena kontinuirano unaprjeđuje sustav gospodarenja otpadom na svojem području.

Nakon izgradnje Reciklažnog dvorišta Urinj gdje se mještanima omogućava besplatno zbrinjavanje različitih vrsta otpada, Općina Kostrena nabavila je 600 kompostera za biorazgradivi komunalni otpad koje će bez naknade putem Javnog poziva dodijeliti kostrenskim kućanstvima kako bi se što više smanjile količine biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu. Riječ je o komposterima zapremine 400 litara, dimenzija 80 x 80 x 91 cm koji su izrađeni od reciklabilnog materijala, a namijenjeni su kućanstvima koja imaju mogućnost recikliranja biorazgradivog otpada na svojim okućnicama.


Pravo na dodjelu kompostera imaju fizičke osobe koje su vlasnici/suvlasnici nekretnine na području Općine Kostrena ili imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Kostrena, obveznici su plaćanja komunalne naknade i nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Kostrena te da raspolažu okućnicom za smještaj kompostera kao i da im u nekom od prijašnjih podjela komposter već nije dodijeljen.

Sve informacije o uvjetima iz Javnog poziva kao i obrasce za podnošenje zahtjeva mještani mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Kostrena.

Komentari