Kostrena 7. listopad 2019.

Općina Kostrena za stipendije osigurala 477 tisuća kuna

Općina Kostrena za stipendije osigurala 477 tisuća kuna
Uz stipendije izvrsnosti, Općina Kostrena stipendira učenike i studente lošijeg imovinskog statusa te pet stipendista za deficitarna zanimanja.
 
Općina Kostrena objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji imaju prebivalište ili boravište na području Kostrene, u trajanju duljem od 6 mjeseci (vrijedi za osobe s međunarodnom zaštitom, strance i osobe bez državljanstva). 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Općine. Prijave na natječaj dostavljaju se osobno ili poštom na adresu Općina Kostrena, p.p. 15, 51221 Kostrena, s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima” zaključno s 18. listopada 2019. godine.

Sredstva za stipendije osigurana su Proračunom Općine Kostrena u iznosu od 477 tisuća kuna. Stipendiju mogu dobiti redoviti učenici drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole te redovni studenti preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija na visokom učilištu (stručni studij, preddiplomski studij, diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski studij te specijalistički diplomski stručni studij), bez obzira obrazuju li se u Hrvatskoj ili inozemstvu.

Pravo na dodjelu stipendije ne ostvaruju učenici i studenti koji se obrazuju uz rad, studenti koji pohađaju poslijediplomski sveučilišni ili specijalistički studij, imaju status apsolventa,  upisuju ponovno istu godinu školovanja ili studija, osim u slučaju medicinskih razloga, koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj. Učenici i studenti koji su korisnici stipendije iz drugih izvora, mogu se javiti na natječaj, ali se u slučaju dobivanja stipendije Općine Kostrena moraju odreći stipendije iz drugog izvora.