Kostrena 27. svibanj 2015.

Predstavljene mjere pomoći poduzetnicima

Predstavljene mjere pomoći poduzetnicima
U Narodnoj  čitaonici Sv. Lucije u Kostreni jučer je održana Javna tribina o programima poticanja poduzetništva u Općini Kostrena i mogućnostima zapošljavanja. 

Tribina je organizirana u vrijeme kad je u Općini Kostrena raspisan javni poziv za dodjelu potpora u 2015. s ciljem da poduzetnici i nezaposleni mještani dobiju što više informacija o programima i institucijama koje im mogu koristiti, a s kojima će Općina ubuduće usko surađivati u interesu osiguravanja bolje poduzetničke klime.

“Iako je Kostrena po indeksu razvijenosti iznad nacionalnog prosjeka, u Općini Kostrena poseban naglasak stavili smo na stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj. Usvajanjem Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena za razdoblje 2014.- 2020. kao strateški važnog dokumenta i Ugovorom o certifikaciji gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem, Kostrena je među prvim hrvatskim gradovima i općinama koje su se posvetile dugoročnom gospodarskom razvoju i stvaranju povoljnih uvjeta za razvoj poslovanja i poslovnog okruženja.  Trenutna situacija u gospodarstvu nalaže da se više nego ikad  usmjerimo na poticanje i razvoj poduzetništva, pružajući poduzetnicima konkretnu podršku u njihovim poslovnim pothvatima jer oni su ti koji uz našu pomoć mogu uzdignuti hrvatsko gospodarstvo. Zato nam je važno da dobiju informacije i iskoriste sve raspoložive mogućnosti. Pozivam ih da nam svojim prijedlozima pomognu prilagođavati mjere i programe potpora kako bi bili što bolje usklađeni s njihovim potrebama. Nadam se da ćemo i ovom tribinom doprinijeti stvaranju pozitivnijeg poslovnog okruženja za naše tvrtke i obrte da sva raspoloživa sredstva budu što prije utrošena,” rekla je općinska načelnica Mirela Marunić.

U skladu s takvim  nastojanjima Općine Kostrena da stvori povoljno poslovno okruženje za poduzetnike na svojem području, Jedinstveni upravni odjel na čelu s pročelnikom Egonom Dujmićem i Gospodarskim odborom na čelu s predsjednikom Željkom Vrbanom, sa svojim je suradnicima inicirao niz aktivnosti. Paralelno s “Programom certifikacije općina i gradova s povoljnim poslovnim okruženjem”, izrađen je Program poticanja poduzetništva u okviru kojeg poduzetnici mogu ostvariti niz potpora za svoje poduzetničke aktivnosti. Program poticanja poduzetništva i propisane mjere, predstavila je Sandra Pavlak, savjetnica općinske načelnice za gospodarstvo. 

“Na programu razvoja poduzetništva intenzivno smo radili posljednjih pola godine. Kreirali smo set od devet mjera, za koji se nadam da će ispuniti potrebe i očekivanja naših poduzetnika. Međutim, program je živo tijelo, koje će se mijenjati tijekom vremena, sukladno promjenama u okruženju i potrebama poduzetnika,”naglasila je Pavlak.

U sklopu tribine kostrenskim su poduzetnicima svoje programe predstavili i Poduzetnički centar Vinodol, LAG Vinodol, HZZ Rijeka i Udruženje obrtnika Rijeka.

Poduzetnički centar Vinodol je potporna poduzetnička institucija čija je osnovna djelatnost savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem i nezaobilazna je spona između poduzetnika, ulagača, jedinica lokalne samouprave i bankarskih institucija. Osim preuzimanja vodeće uloge po pitanju gospodarskog razvoja, cilj je omogućiti poduzetnicima da uz što manje troškove i na jednom mjestu pronađu sve informacije koje su im potrebne ako su zainteresirani za investiranje, početak ili razvoj svojeg poslovanja, a kakve su mogućnosti  korištenja EU fondova za poduzetnike, predstavio je predsjednik Lokalne akcijske grupe Vinodol (LAG), Ivica Jerčinović. 

Promjene kroz koje prolazi hrvatsko gospodarstvo rezultirale su porastom nezaposlenosti pa se na tržištu rada nalaze i osobe sa stručnim znanjima i vještinama čime se dodatno otežao položaj skupinama koje su i inače u nepovoljnom položaju, a to su mlade osobe, dugotrajno nezaposlene osobe, starije osobe, osobe s invaliditetom. U takvoj situaciji, potrebno je aktivnim mjerama poticati što veću zaposlenost, a Hrvatski Zavod za zapošljavanje kao vodeći sudionik u razvoju hrvatskog tržišta rada, poglavito u objedinjavanju ponude i potražnje rada, donio je niz aktivnih mjera koje bi mogle pridonijeti stvaranju novih radnih mjesta i samozapošljavanju. 

Udruženje obrtnika Rijeka dio je jedinstvenog sustava Hrvatske obrtničke komore čijim članom postaje svaki obrtnik danom upisa u Obrtni registar i koje također nizom pogodnosti i savjetodavnih usluga pruža potporu obrtnicima u njihovom poslovanju.
 
Općina servis, a ne prepreka

Na području Kostrene trenutno je oko 200 aktivnih poslovnih subjekata, od čega 130 trgovačkih društava i 70 obrta. 

“Naravno da bi mi svi željeli da se poveća broj zaposlenih i da volumen tog poslovanja postane veći, da se aktiviraju naše radne zone. No, situacija, što se poduzetništva tiče, u Kostreni je na tragu okolnosti  u okruženju. Kostrenski poduzetnici dijele sudbinu ukupnog hrvatskog gospodarstva. Ovim mjerama im nastojimo olakšati, koliko je to moguće. Nastojimo im se na neki način približiti, da im Općina postane partner u poduzetničkim nastojanjima, bilo kroz davanje konkretnih financijskih potpora, bilo kroz olakšavanje uvjeta poslovanja, tako da im budemo adekvatan servis, a ne prepreka. Nadamo se da ćemo u što kraćem periodu imati što bolje rezultate,” zaključila je Pavlak.

Tribinu su organizirali Jedinstveni upravni odjel i Gospodarski odbor Općine Kostrena s partnerima; Poduzetničkim centrom i Lokalnom akcijskom grupom Vinodol, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Rijeka i Udruženjem obrtnika Rijeka.