Kostrena 30. ožujak 2020.

Počeli radovi na komunalnoj infrastrukturi u Glavanima

Počeli radovi na komunalnoj infrastrukturi u Glavanima
U Glavanima su počeli radovi na izgradnji novih 380 metara sanitarne kanalizacije  i prelaganju vodovoda, od kućnog broj Glavani 50 do Glavani 111/A te od kućnog broja Glavani 78/B do Glavani 69, a trebali bi završiti u roku od 90 dana.

U veljači je zaključen postupak javne nabave i sklopljen ugovor o izvođenju građevinskih radova sa zajednicom ponuditelja koju čine Kvarner graditeljstvo d.o.o. iz Rijeke i Obrt za uslužne djelatnosti Miletić iz Novog Vinodolskog.

Investicija vrijedna 2,4 milijuna kuna financirat će se iz sredstava naknade za razvoj na području Općine Kostrena, a provest će se putem KD Vodovod i kanalizacija. Općina Kostrena je izradila projektnu dokumentaciju  i ishodila građevinske dozvole te ih prenijela na KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka kao naručitelja.