Kostrena 26. siječanj 2018.

Počeli radovi na kostrenskom groblju i cestama

Počeli radovi na kostrenskom groblju i cestama
Sredinom siječnja započeli su radovi na izgradnji parkirališta pored groblja u Svetoj Luciji čime će se stvoriti i preduvjeti za proširenje groblja za novih stotinjak mjesta. Radovi vrijedni 3 milijuna kuna trebali bi biti završeni u lipnju, a odmah po njihovom završetku, krenulo bi se s proširenjem groblja.
 
U tijeku je i proširenje ceste Rožmanići- Plešići koje zajednički financiraju Općina Kostrena i Županijska uprava za ceste s planiranim rokom dovršetka u ožujku. Na cesti Svežanj- Doričići u završnoj su fazi radovi na postavljanju javne rasvjete kao što je i nadomak primopredaje novo dječje igralište u Pavekima.
 
Zaključen je i natječaj za izvođenje radova na proširenju i uređenju ceste u industrijskoj zoni Šoići, od groblja u Svetoj Barbari do budućeg rotora u Šoćima, čija bi izgradnja trebala krenuti u rujnu.