Kostrena 12. ožujak 2019.

Poziv na javnu raspravu

Poziv na javnu raspravu
U Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji, sutra (13. ožujka) u 18 sati, održat će se javna rasprava o prijedlogu Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja INA Industrija nafte d.d. Rafinerija nafte Rijeka i HEP Proizvodnja d.o.o. Termoelektrana Rijeka.

Komentari