Kostrena 5. srpanj 2019.

Radovi u Pavekima i Šoićima

Radovi u Pavekima i Šoićima
U naselju Paveki izvode se radovi na izgradnji nerazvrstanih cesta čiji su investitori Općina Kostrena i KD Vodovod i kanalizacija, a investiciju vrijednu oko 7 milijuna kuna sufinanciraju i Hrvatske vode. 

Probijene su trase cesta, izvode se temelji za potporne zidove i  priprema za sustav oborinske odvodnje. Radovi se izvode prema planiranoj dinamici i važan su preduvjet za realizaciju vatrogasnog doma koji se planira graditi na obližnjoj parceli, a za koji su zatražena europska sredstva. Kao i u većini drugih općina i gradova, kada se radi o komunalnim i drugim projektima javnog značaja financiranim javnim i europskim sredstvima, ne primjenjuje se odredba o zabrani izvođenja radova u ljetnom periodu koja je u Kostreni na snazi od 1. srpnja do 31. kolovoza.

U skladu s rokovima odvijaju se i radovi i na izgradnji rotora u Šoićima koji će se također izvoditi tijekom čitave sezone.

Komentari