Kraljevica 16. travanj 2021.

Atrij obnovljen, okoliš Frankopana bit će gotov do svibnja

Atrij obnovljen, okoliš Frankopana bit će gotov do svibnja
Proračun Grada Kraljevice porastao zahvaljujući rebalansu, a kapitalni projekt uređenja okoliša Dvorca Frankopan trebao bi biti završen do svibnja.

Novi proračun Grada Kraljevice iznosi 39.777.310 kn. Zahvaljujući rebalansu, koji je na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Kraljevice jednoglasno prihvaćen, kraljevički je proračun porastao za 3.423.950 kn.


“Povećanje proračuna obuhvaćeno je u programu javnih potreba u kulturi i konkretno se odnosi na povećanje za projekt Muzeja brodogradnje i ribarstva, a sukladno povećanju iznosa potpore za provedbu projekta u okviru Mjere B.1.1. Mali muzeji ribarstvene i/ili brodograditeljske baštine s ciljem promicanja društvene dobrobiti i kulturne baštine. Potpora sredstava iz EU za ovaj projekt povećanja je s 600.000 kn na 750.000 kn. Projektna dokumentacija je pripremljena, sredstva su osigurana i projekt uskoro kreće u realizaciju. Do proračunskog povećanja dolazi i kod projekta uređenja trga Zrinski- Ljetne pozornice, a izmjene se odnose na stručni i projektantski nadzor i izradu glavnog i izvedbenog projekta koji će također biti financirani iz EU izvora. Ugovor s ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU je potpisan te su sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 3.395.500 kn osigurana. Do povećanja dolazi i kod projekta Putovima Frankopana prema dinamičkom planu izvođenja, ali i dinamici prijenosa sredstava iz EU prema čemu se iznos povećava za 2.500.000 kn”, pojašnjava kraljevički gradonačelnik Dalibor Čandrlić.


Kompletni projekt bit će gotov do 30.travnja, do kada će se završiti radovi na okolišu dvorca, a komponenta uređenja atrija već je završena te je atrij u potpunosti obnovljen,

“U programu gradnje došlo je do povećanja u dvije investicije koje su realizirane, a to su izgradnja dječjeg parka Šmrika i proširenje groblja Kraljevica. S obzirom na to da su sredstva pomoći za izgradnju dječjeg igrališta u Šmriki temeljem potpisanog ugovora između agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Grada Kraljevice doznačena krajem 2020. projekt je realiziran u prvom kvartalu 2021. Radovi na proširenju groblja završeni su početkom 2021. i po tome su obuhvaćeni ovim rebalansom”, ističe Čandrlić, naglasivši kako je projektom proširenja groblja osigurano 64 novih ukopnih mjesta.


Kod javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi sredstva su povećana radi interventnih održavanja sportskih objekata, odnosno popravaka krova prostorija NK Kraljevica i NK Primorac u iznosu od 120.000,00 kn i za kapitalnu donaciju, odnosno financiranje uvođenja automatskog navodnjavanja na stadionu Milan Ružić Minta.

Rebalansom su definirani i kroz stavke naznačeni svi programi i projekti iz prvotno donesenog proračuna za 2021. i to: igralište iza škole, muzej brodogradnje, dvorac Frankopan, Atrij Zrinski, Lipica 2, Lučica Črišnjeva u suradnji s LU, šetnica Neriz, Turkovićeva ulica, parking Škarpina, cesta Stipčići, pomorsko dobro riva Bakarac, APN POS Šmrika, Podbanj 3, UPU Šmrika, groblje Šmrika, Mali dol Križišće… 

“Na prihodovnoj strani proračun se puni zadovoljavajućom dinamikom, odnosno dosadašnje izvršenje je čak i iznad očekivanja posebno ako se uzme u obzir činjenica postojanja pandemije”, naglašava Čandrlić.


Kraljevica ostaje bez vrijedne zamjenice gradonačelnika

“Održali smo 29. sjednicu gradskog vijeća, posljednju u ovom mandatu. Donijeli smo sveukupno nekoliko stotina odluka, od kojih su mnoge bile iznimno bitne za Grad. Zahvaljujem se svima koji su dali svoj doprinos radu i procesima u Gradu. Tu prije svih mislim na moju zamjenicu Paulu Vučković čije se radno mjesto novim zakonskim regulativama ukida. Nevjerojatan je njen doprinos u protekle četiri godine. Svojim je radom, aktivnošću, stručnošću, elokvencijom i profesionalnošću sama uzimala teret i poslove na sebe, više nego uspješno ih rješavala, ostavljajući tako više vremena i prostora meni kao gradonačelniku da se bavim onim najvažnijim, privlačenjem sredstava u Grad i stvaranjem preduvjeta za realizaciju brojnih projekata. Njen rad i osobnost silno će nedostajati ovom Gradu. Zahvaljujem se predsjednici gradskog vijeća, vijećnicima pozicije i opozicije. Znalo je biti polemika, žustrih debata i povišenih tonova, no želim vjerovati i vjerujem kako smo svi radili u interesu grada. Jednom, kada se nakon određenog vremena slegne prašina postati će bistrije kako smo odradili odličan četverogodišnji mandat", zaključio je kraljevički gradonačelnik Dalibor Čandrlić.   

Komentari