Kraljevica 30. lipanj 2024. Izvor: TZG Kraljevica

Bajke će povezati djecu i roditelje, učitelje, noniće i none

Bajke će povezati djecu i roditelje, učitelje, noniće i none
Bajke u interpretacijskim centrima koji djeluju u sklopu projekta KTR Putovima Frankopana 

Interdisciplinarnim edukativno- izložbenim programom “Bajkoteka” nastoji se povezati lokalna kulturno-povijesna baština primorsko-goranskog kraja i bezvremenske bajke braće Grimm. Bajke će biti predstavljene u 8 interpretacijskih centara koji djeluju u sklopu projekta Kulturno- turistička ruta Putovima Frankopana. 

Projekt ulazi u svoju drugu fazu koja se nastavlja na početno istraživanje i dogovaranje suradnje s interpretatorima baštine, Školom za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Sveučilištem u Rijeci, Ivaninom kućom Bajke u Ogulinu. Forma bajke predstavlja poveznicu između djece kojoj je namijenjena i njihovih roditelja, učitelja, baka i djedova koji se preko njih vraćaju u svoje djetinjstvo i dane kada su iste čitali svojim najmlađima. 


Program se planira provesti izvan Muzeja, točnije na 8 različitih lokacija na kojima su smješteni interpretacijski centri, čime se promovira angažman i dijalog s lokalnom zajednicom.

Ideja ovoga programa je predstaviti lokalne priče mjesta na kojima će se provoditi i kulturu vezanu uz svakodnevicu toga podneblja, predmete koje centri čuvaju u svojim etnografskim zbirkama, lokalitet kao takav ili specifičnost vezanu uz lokalnu zajednicu kroz poznate bajke braće Grimm. Također, kroz odabrane likove iz bajki koji će pričati svoju vlastitu priču, nastoji se predstaviti dio građe Etnografskog odjela koji nije izložen u muzejskom postavu na lokaciji u Guvernerovoj palači te je samim time manje poznat publici. 


Program će se odvijati od početka srpnja do studenog u trajanju od dva tjedna na svakoj lokaciji. Otvorenje projekta održat će se 1. srpnja u 19 sati u Dvorcu Nova Kraljevica (Frankopan).