Kraljevica 1. listopad 2019.

Kraljevičani idejama mogu pomoći u kreiranju proračuna

Kraljevičani idejama mogu pomoći u kreiranju proračuna
Grad Kraljevica poziva građanke i građane da sudjeluju u kreiranju proračuna za 2020. godinu.

Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana.

Grad Kraljevica poziva građane da se ispunjavanjem obrasca za sudjelovanje, svojim prijedlozima i komentarima uključe u planiranje proračuna za iduću godinu. 

“Navedite koje projekte želite vidjeti realizirane na području Grada, te koje radove smatrate važnima. Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našem gradu”, poručuju iz Grada Kraljevice. 

Svoje ideje i prijedloge potrebno je dostaviti u pisarnicu Grada Kraljevice, Upravni odjel za financije, lokalnu samoupravu i EU fondove, Frankopanska 1a, Kraljevica, ili putem elektronske pošte na adresu ana.prodan@kraljevica.hr, najkasnije do 25. listopada 2019.

Prijedloge je potrebno dostaviti isključivo na propisanom Obrascu za prijedloge objavljenom na službenoj internet stranici Grada Kraljevice.