Kraljevica 3. studeni 2020.

Kreće podjela zelenih spremnika na kraljevičkom području

Kreće podjela zelenih spremnika na kraljevičkom području

Komunalno društvo Čistoća počelo je u sklopu mjesečnih računa slati pozive za preuzimanje individualnih zelenih spremnika za miješani komunalni otpad s kuponima za preuzimanje. 

Spremnike je moguće preuzeti radnim danom od 10 do 17 sati, subotom od 08 do 13 sati i to od 09. studenog do 21 studenog na lokaciji Dom kulture i sporta za korisnike s područja Kraljevice i Bakarca, odnosno od 23. studenog do 28. studenog na lokaciji Društveni dom “Ivica Turina” Šmrika, za korisnike s područja Šmrike, Križišća, Velog Dola i Malog Dola.

Individualni spremnici dodjeljivat će se besplatno i za obračunska mjesta s maksimalno 4 kućanstva dok će višestambeni objekti s 5 i više kućanstva naknadno biti obaviješteni o dodjeli zajedničkih spremnika za pojedino obračunsko mjesto. Spremnici se dodjeljuju prema kriteriju broja članova pojedinog kućanstva: od 80 litara za kućanstva do 2 člana, od 120 litara za kućanstva od 3 do 4 člana, od 240 litara za kućanstva od 5 i više članova.

Prilikom preuzimanja spremnika potrebno je imati ispunjeni kupon koji će biti dostavljen ovih dana korisnicima na njihovu kućnu adresu. O početku korištenja spremnika građani će biti pravovremena obaviješteni. 

Komentari