Kraljevica 21. lipanj 2024. K.V.

Na Oštru i Sansovu uklonjeno stotinjak divljih vezova

Na Oštru i Sansovu uklonjeno stotinjak divljih vezova

Čandrlić: “Time ćemo uvesti red i na pomorsko dobro, ali što je najvažnije i povećati razinu sigurnosti kupača i sudionika u pomorskom prometu”

Stotinjak divljih vezova na Oštru i Sansovu je uklonjeno, istaknuto je na aktualnom satu jučer održane sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice.

“U prvom koraku uklonili smo ilegalna sidrišta, privezišta, bove i slično na području Oštra i na području Sansova na Bakarcu, no nastaviti ćemo i na drugim lokacijama, gdje god je to potrebno i zakonski opravdano. Time ćemo uvesti red i na pomorsko dobro, ali što je najvažnije i povećati razinu sigurnosti kupača i sudionika u pomorskom prometu. Imamo učestale pojave da se jednostavno spuste bloketi u more, postave se bove i neodgovorni vežu svoje gumenjake, barke i brodove gdje god im to padne na pamet na potpuno ilegalan i nedopustiv način, čime se u konačnici ugrožava i sigurnost plovidbe, ali i sigurnost kupača, jer je ova praksa zaživjela i doprla do samih gradskih plaža, pa i glavnog kupališta na Oštru. Tome ćemo stati na kraj, reda mora biti. Krenuli smo s uvođenjem komunalnog reda na kopnu uvođenjem odgovornog gospodarenja otpadom, zatim uvođenjem prometnog redarstva, a sada obuhvat nadzora i reda širimo i na more. Na to nas naprosto obvezuje zakon, ali i namjera da imamo uredan i posložen Grad, što od nas s pravom traže naši sugrađani”, rekao je gradonačelnik Kraljevice Dalibor Čandrlić.