Kraljevica 19. lipanj 2024. Izvor: Grad Kraljevica

Veće plaće zaposlenicima kraljevičkog dječjeg vrtića

Veće plaće zaposlenicima kraljevičkog dječjeg vrtića
Održan sastanak gradonačelnika s predstavnicima sindikata radnika predškolskog odgoja - dogovoreno povećanje plaća zaposlenika u Dječjem vrtiću “Orepčići”

Gradonačelnik Dalibor Čandrlić sa suradnicima je održao radni sastanak s predstavnicima Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske i predstavnicima zaposlenika dječjeg vrtića “Orepčići“. Na sastanku se razgovaralo o usklađivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće radnika u Dječjem vrtiću “Orepčići”. 

U cilju poboljšanja uvjeta rada, materijalnih i nematerijalnih prava za zaposlenike Dječjeg vrtića “Orepčići” postignut je dogovor o povećanju plaća i ostalih prava za zaposlenike vrtića. Dogovoreno je povećanje koeficijenata za izračun plaća, odnosno plaća za 13%, ali i povećanje materijalnih prava kroz povećanje neoporezivog iznosa za prehranu s 53,09 eura na 100,00 eura po zaposleniku mjesečno. Za navedena povećanja prava Grad Kraljevica je predvidio i osigurao dodatnih 70.000 eura u ovogodišnjem proračunu.

Treće povećanje plaća u vrtiću

To predstavlja još jedan korak u kontinuitetu smjera poboljšanja uvjeta rada zaposlenika Dječjeg vrtića “Orepčići“ prema kojem su se odlukama gradonačelnika plaće povećavale tri puta (10%, 12%, 13%) u posljednje vrijeme, kumulativno 35%, ali i prema kojem su se poboljšavala i druga materijalna prava zaposlenika kroz uvođenja i povećavanja neoporezivih iznosa po raznim osnovama (hranarine, regresi, božićnice, nagrade...)

Također je dogovoreno kako će gradska administracija i dalje voditi politiku kontinuiteta povećanja prava zaposlenika, prije svega financijskih, odnosno daljnjih povećanja plaća kada god to proračunske mogućnosti dopuste, te kako će u tom smjeru i s tim ciljem vršiti stalnu financijsku analizu i propitivanja mogućnosti za nova poboljšanja uvjeta rada, prava zaposlenika i adekvatnog vrednovanja njihovog rada.


“Zaposlenici vrtića rade svoj posao vrlo odgovorno i više nego profesionalno, te njihov rad i doprinos trebamo adekvatno i primjereno vrednovati. Svjesni smo činjenice po kojoj su uslijed povećanih troškova života ‘težine’ njihovih plaća zahtijevale našu reakciju i to smo učinili kroz tri koraka u posljednje vrijeme i ukupno povećanje plaća od 35%., ali i povećanja neoporezivih primitaka. Ako znamo kako se plaće zaposlenika vrtića praktički i nisu povećavale prethodnih dvadesetak godina ovo povećanje se u usporedbi s tim podatkom ne čini malo, no istovremeno znamo kako je potrebno još i dodatno raditi na povećanju financijskih prava zaposlenika, te smo u vremenu ispred nas kao prioritet stavili daljnja povećanja plaća zaposlenika sukladno proračunskim mogućnostima grada, ali i nadamo se novih modela financiranja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U tom dijelu moram apostrofirati i zahvaliti se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih RH na ‘financijskoj injekciji’ kojom su nam temeljem decentraliziranih sredstava za dječje vrtiće olakšali prethodno navedene korake”, istaknuo je kraljevički gradonačelnik Dalibor Čandrlić.

Prioritet ljudi koji svojim radom i doprinosom održavaju sustav

“Grad Kraljevica nalazi se u svojevrsnom projektnom i financijskom ciklusu ulaganja u obnovu zapuštene gradske infrastrukture prema kojem kroz vanjske izvore financiranja - EU, ministarstva doslovno gradimo i obnavljamo grad: nepokretno kulturno dobro, lučice, plaže, rive, škole, igrališta, dječji parkovi, šetnice, muzeji, groblja, ceste, pomorsko dobro... S obzirom na opseg i količinu projekata, kao i s obzirom na naše obavezno sudjelovanje u postocima financiranja projekata ponekad zahtjevno, ali uspješno balansiramo između realizacije kapitalnih projekata i dizanja čitave lepeze prava i aktivnosti od zaposlenika, udruga, javnog prijevoza, civilnog društva, javnih potreba u školstvu, kulturi, sportu... U svemu tome razumijemo i davat ćemo prioritet ljudima koji svojim radom i doprinosom održavaju sustav kako u gradskoj administraciji, u knjižnici, a naročito zaposlenicima koji rade s djecom u vrtiću”, zaključio je Čandrlić.