Ostalo 4. svibanj 2021.

Kostrena dobila mjernu stanicu za motrenje medenja

Kostrena dobila mjernu stanicu za motrenje medenja
U Kostreni je u funkciju stavljena nova mjerna stanicu za motrenje medenja čiju je kupnju financirala Općina Kostrena. 

Riječ je o trinaestoj po redu pokretnoj mjernoj stanici na području naše županije u okviru “Programa motrenja medenja”, pokrenutom 2016. godine kako bi se što bolje iskoristio velik medni potencijal i povećala produktivnost pčelarske proizvodnje te dodatno unaprijedio razvoj pčelarstva u PGŽ. 


Program kojeg provodi Udruženje pčelarskih udruga Primorsko- goranske županije (UPU PGŽ)- Primorsko- goranski pčelarski savez sufinanciran je od strane Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko- goranske županije (CPRR PGŽ) iz Stare Sušice te gradova i općina članica kojima se pridružila i Općina Kostrena.

Mobilne terenske mjerne stanice omogućavaju elektroničko prikupljanje, dostavu i bilježenje dnevnih atmosferskih podataka kao i podataka o prinosu i temperaturi legla koje odašiljaju na mrežnu lokaciju tvrtke MicroEl iz Zagreba na kojoj registrirani korisnici mogu pratiti podatke s mjernih stanica. Pristup aplikaciji moguć je i putem mrežne stranice UPU PGŽ (https://upu-pgz.hr/), gdje su javno objavljeni dobiveni podaci i na karti prikazane lokacije instaliranih mjernih stanica.


Program motrenja medenja osim prikupljanja podataka na mjernim stanicama predviđa i sustavne izvide medonosne situacije na terenu. To se posebno odnosi na praćenje pojave medne rose koju proizvode uglavnom lisne i štitaste uši te neki insekti. Poznato je kako medna rosa predstavlja vrlo nepredvidljivu pčelinju pašu, potpuno različitu od pčelinje paše zasnovane na nektaru medonosnih biljnih vrsta. Programske aktivnosti praćenja lisnih i štitastih uši, višegodišnja je praksa Udruženja pčelarskih udruga PGŽ koja se provodi na području Primorsko- goranske županije, u suradnji s Odjelom za biologiju, Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku te poznatom stručnjakinjom u području hrvatske entomologije doc.dr.sc. Mirtom Sudarić Bogojević. Među rezultatima istraživanja posebno se ističe prvi povijesni nalaz nove vrste lisne uši na području Hrvatske- lat. Drepanosiphoniella fugans na stablu maklena (Acer monspessulanum L.), na otoku Krku u ljeto 2019. godine.


“Motrenje medenja PGŽ” predstavlja višegodišnju programsku aktivnost koja zahtjeva povećanje broja mobilnih terenskih mjernih stanica, posebno na području Gorskog kotara kao i obuku pčelara koji će o njima voditi brigu. 

Kako je potencijal ovog programa zaista velik, a dosadašnja je provedba dala zanimljive rezultate, započelo se s još jednim važnim aspektom programa- radom na izradi predikcijskih modela medenja. S ciljem institucionalnog povezivanja pčelarskog sektora i znanstvene zajednice potpisana je suradnja sa Sveučilištem u Rijeci, Centrom za napredno računanje i modeliranje na čelu s prof.dr.sc. Ladom Kranjčevićem, istaknutim hrvatskim i međunarodnim IT stručnjakom.

Komentari