Ostalo 29. ožujak 2023. Izvor: Regionalna razvojna agencija PGŽ

MIMOSA razvija alate za unaprjeđenja prometnih rješenja

 MIMOSA razvija alate za unaprjeđenja prometnih rješenja
Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije predstavila interaktivni alat za vizualizaciju podataka i rezultate analize tijeka prometa

Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije jedan je od partnera u projektu Maritime and multimodal sustainable passenger transport solutions and services (MIMOSA) sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje Interreg V‑A Italija‑ Hrvatska 2014.‑ 2020. u okviru kojeg je provela pilot aktivnost “Analiza tijeka prometa, potreba i navika građana Primorsko‑goranske županije i prekograničnih putnika prema regionalnim odredištima te predstavljanje interaktivnog alata za vizualizaciju podataka”, a čije je rezultate predstavila na konferenciji održanoj u Centru Gervais u Opatiji. 

“Projekt se temelji na zajedničkom znanju i istraživanju da bi se stvorila zajednička platforma koja daje uvid u navike putnika u prometu, precizira i definira mobilnost i prometnu mrežu, a razvijeni alati mogu pomoći ne samo kod unaprjeđenja prometnih rješenja, nego i općenito unaprijediti društveni razvoj boljim upravljanjem destinacijom”, istaknuo je u svojem uvodnom dijelu predavanja ravnatelj Razvojne regionalne agencije PGŽ Vedran Kružić.  


U razvoju alata za vizualizaciju podataka pa tako i predstavljanju rezultata analiza sudjelovali su suradnici iz tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. koji se bave naprednim tehnološkim rješenjima te direktor EDIH Adria Damir Medved koji je rekao: “Iako se projekt MIMOSA većinom bavi problemima mobilnosti i transporta, prednost projekta je potencijalno puno šira primjena prikupljenih podataka, od turizma, do sveobuhvatnog razvoja jer samo realnim podatcima možemo mijenjati i unaprijediti sadašnje stanje.” 

U drugom dijelu programa održana je panel rasprava o razvoju i primjeni inovativnih alata za praćenje i obradu podataka i općenito praćenju trendova u kojoj su sudjelovali pročelnik Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko‑goranske županije Ljudevit Krpan, dekanica Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Ana Perić Hadžić, direktor Turističke zajednice Gorskog kotara Petar Hrg i voditelj razvoja usluga, Ericsson Nikola Tesla d.d. Saša Vojvodić.


Pročelnik Ljudevit Krpan istaknuo je važnu ulogu Regionalne razvojne agencije kao i značaj ovakvih projekta u kojima se ostvaruje suradnja između znanstvene i gospodarske zajednice, potencijalnih korisnika i donosioca odluka čiji su rezultati iznimno vrijedni i relevantni skupovi podataka i inovativni alati za njihovu obradu koji doprinose učinkovitijem upravljanju. Digitalne tehnologije i alate važno je koristiti za povezivanje dionika koji sudjeluju u  donošenju objektivnih odluka kako bi one bile učinkovite i održive. Svi sudionici istaknuli su vrijednost suradnje u inovacijskim procesima i razvoju alata koje će pridonijeti društvenom razvoju. 

Projekt Mimosa

Provedba projekta započela je u siječnju 2020. godine i trajat će do 30. lipnja 2023. godine. Ukupni proračun projekta za RRA PGŽ iznosi 230.000,00 eura, od čega je 195.500,00 eura bespovratnih sredstava (85% udio ERDF) dok su 34.500,00 eura sredstva korisnika (15%).


Projekt provodi devetnaest projektnih partnera koji pripadaju tijelima javne vlasti, pružateljima usluga prijevoza putnika, razvojnim agencijama, lučkim upravama, istraživačkim ustanovama te ustanovama za visoko obrazovanje iz Republike Hrvatske i Republike Italije sa Central European Initiative – Executive Secretariat (CEI-ES) sa sjedištem u Trstu kao vodećim partnerom.

Ciljevi projekta 

Cilj projekta MIMOSA je poboljšati ponudu multimodalnih održivih rješenja i usluga u putničkom prometu s posebnim naglaskom na promociji prekogranične mobilnosti putnika na području Italije i Hrvatske.

Projektni partneri u svojim su akivnostima bili usmjereni su na pronalazak rješenja kojima će odgovoriti na izazove povećanja multimodalnosti, istovremeno smanjujući utjecaj prometa na okoliš. U cilju postizanja vidljivih rezultata, u rasponu od multimodalnih rješenja do inovativnih i pametnih alata i tehnologija, projekt MIMOSA je usmjeren na promjenu trenutne situacije koja utječe na prekogranične i regionalne veze, čineći ih pristupačnijim, niskougljičnim i održivijim, na cijelom programskom području. 


Pristup prekogranične suradnje nužan je za rješavanje zajedničkih problema prevladavajućeg cestovnog prometa i niske razine povezanosti dviju zemalja, kako bi se građanima i turistima pružila šira ponuda održivih mogućnosti mobilnosti, temeljena na zajedničkom znanju o prometnoj potražnji te navikama i potrebama putnika, što projekt čini originalnim u odnosu na prethodne inicijative, pridonoseći tako postizanju srednjoročnog rezultata promjene ponašanja putnika.

Fokus projekta MIMOSA je upravljanje rješenjima kojima se potiče promjena u ponašanju putnika i testiraju poboljšani, održivi načini prijevoza unutar regija ili turističkih destinacija, kombinirajući različite načine prijevoza unutar istog prijevoznog iskustva/lanca.

Pilot aktivnost regionalne razvojne agencije PGŽ

Regionalna razvojna agencija PGŽ je u suradnji s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla realizirala pilot aktivnost izrade Analize tijeka prometa, potreba i navika građana Primorsko-goranske županije i prekograničnih putnika prema regionalnim odredištima kao i interaktivnog alata za vizualizaciju podataka.


Rezultat provedene pilot aktivnosti daje pouzdanije i kvalitetnije informacije koje omogućavaju provedbu raznovrsnih analiza, temeljem kojih je omogućeno donošenje poslovnih i strateških odluka, važnih za razvoj održivog prometa i optimizaciju javnog prijevoza te bolje razumijevanje potreba i navika stanovnika i turista na području Primorsko-goranske županije.

Primijenjena metodologija uključuje korištenje naprednih metoda analize kretanja u prostoru i obuhvaća dio uzorka populacije koje standardne metode obično ne uključuju te predstavljaju pouzdaniju informaciju o navikama kretanja od onih dobivenih anketiranjem, intervjuiranjem i popisom putnika. Napredna metodologija obuhvaća primjenu metoda znanosti o podacima, odnosno primjenu odgovarajućih metoda i algoritama za ekstrakciju znanja iz anonimiziranih masovnih skupova podataka prikupljenih iz elemenata mobilne mreže.

Interaktivni alat za vizualizaciju podataka omogućuje dionicima namjenske upite te kreiranje izvješća i vizualizacije o migraciji stanovništva unutar analiziranog područja. Aplikacija i podaci mogu biti vrijedan alat kod donošenja strateških odluka za planiranje prometa i upravljanje turističkom destinacijom.