Ostalo 29. listopad 2016.

Obilazak radova na cesti za radnu zonu Miklavija

Obilazak radova na cesti za radnu zonu Miklavija
Župan Zlatko Komadina i načelnik Općine Matulji Mario Ćiković obišli su radove na rekonstrukciji ceste koja spaja naselje Veli Brgud s državnom cestom D8.
 
Rekonstrukcijom prometnice omogućit će se ulaz u radnu zonu Miklavija s južne strane, a uređenjem platoa omogućit će se zainteresiranim investitorima izdavanje pojedinačnih akata za gradnju i ulaganje u ovu radnu zonu. Procjena troškova realizacije ovog projekta iznosi 7.900.000 kuna (bez PDV-a).
 
Prilikom obilaska, župan Zlatko Komadina izjavio je da je Miklavija najveća poslovno-industrijska zona u Hrvatskoj. Pristup će biti gotov tijekom sljedeće godine, a otvorenje same zone ovisi o poslovnom planu Općine Matulji. S obzirom na poreznu reformu, kazao je župan, nije jasno hoće li biti moguće samostalno financiranje iz proračuna ili će biti potrebni krediti kako bi se stvorili uvjeti za ulazak prvih investitora.
 
"Idući mandat, iduće četiri godine ova bi zona trebala biti u funkciji barem u 25%. Jer ovo je zona od 1.600.000 kvadrata, dakle 160 hektara, zona Brgud je oko 50, tako da će se raditi u fazama i otvarati plato po plato", istaknuo je Komadina i dodao da bi u suradnji s Lukom Rijeka ova zona trebala postati logistički centar izvoza i uvoza iz riječke luke.
 
Matuljski načelnik Mario Ćiković kazao je da će cesta spajati dvije radne zone s državnom cestom D8. Kako je izgradnja ceste složena, trošak izgradnje iznosit će 10 milijuna kuna, pa je izgradnju podržala i Primorsko-goranska županija. Općina Matulji tražila je od Ministarstva prometa i Hrvatskih cesta da na državnoj cesti o svom trošku izgrade raskršće vrijedno 2.8 milijuna kuna. To je prihvaćeno i izgradnja će započeti do kraja ove godine.

Izvor: PGŽ